Nieuws

Terugkijkend op het jaar 2020: masterplan en visie

2020, oh wat een jaar! Er was één gebeurtenis die ons allemaal onmiskenbaar heeft getroffen. Gelukkig is er zelfs dit jaar ook veel positiefs gebeurd. Daarom willen we deze maand graag terugblikken op projecten waar we aan hebben gewerkt en waar we erg trots op zijn. Zo willen we dit jaar goed afsluiten en die energie meenemen naar 2021.

We streven ernaar om voor iedereen mooie en aangename steden te ontwerpen. We willen de transities van de toekomst op het gebied van mobiliteit, energie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, economie en sociale gemeenschappen faciliteren. We hebben drie projecten geselecteerd die laten zien waar we dit jaar aan hebben gewerkt om dit te bereiken. In 2021 werken we verder aan deze projecten.

Nijmegen Winkelsteeg

Afgelopen jaar hebben we in opdracht van de gemeente Nijmegen samen met SITE Urban Development aan een ambitiedocument en een ontwikkelvisie voor het gebied Winkelsteeg gewerkt. Het strategisch gelegen gebied zal worden getransformeerd van monofunctioneel bedrijventerrein naar een dynamisch gebied met een mix van werken en wonen. Een groene hoofdstructuur creëert verbindingen op verschillende schaalniveaus en geeft een extra impuls op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het wachten is nu op een financiële bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 hopen we specifieke locaties in het gebied verder uit te kunnen werken, zoals stationsgebied Goffert.

Lees hier meer over dit project

Den Haag Maanweg

De Maanweg op de Binckhorst (Den Haag) zal de komende jaren transformeren van een industriegebied naar een woon-werkgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte. Wij hebben hiervoor een ruimtelijke visie ontwikkeld waarin het gebied aan de Maanweg een aantrekkelijke autovrije woonkade krijgt met woningen aan het water en werkruimtes aan de straat. De Maanweg zelf wordt getransformeerd tot een groene laan met ruimte voor een eventuele HOV-verbinding. Afgelopen maanden zijn verschillende ideeën opgehaald via een online participatieplatform In 2021 worden de plannen en ideeën verder uitgewerkt tot een coherent openbare ruimteplan en beeldkwaliteitsplan.

Ontwikkelperspectief Eindhoven

We hebben in samenwerking met APPM, Goudappel en Tauw het afgelopen jaar samen met de gemeente Eindhoven een ontwikkelperspectief gemaakt. Het ontwikkelperspectief fungeert als leidraad voor de wijze waarop verdichting binnen het centrum van Eindhoven mogelijk is en het biedt een integrale ruimtelijke vertaling van beleidsdoelstellingen voor klimaatadaptatie, gezondheid, mobiliteit en verdichting. Zo kan Eindhoven een stad van internationale allure worden en meedingen met belangrijke steden voor wat betreft economische concurrentiekracht, vitaliteit en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Momenteel ontwikkelen we een ‘Digital Twin’ voor de stad Eindhoven, waarin we online dashboards hebben gemaakt die de ambities die in het ontwikkelperspectief zijn geformuleerd meten en monitoren.

Lees meer over dit project