aantrekkelijke
stad

Het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving vraagt om balans tussen ruimtelijke kwaliteit en functionele noodzaak. In de onvermijdelijke spanning tussen betaalbare, effectieve oplossingen en het verlangen naar een inspirerende, veelzijdige omgeving, ligt volgens ons de sleutel tot een verleidelijke stad waarin poëzie en plezier voelbaar zijn.

Die aantrekkingskracht is volmaakt wanneer de stad niet alleen een biotoop voor mensen is, maar ook één voor de natuur. We ontwerpen met een scherp oog voor interactie, klimaat, duurzaamheid én haalbaarheid. Ook bewaken we het evenwicht tussen bebouwing en openheid, tussen aangename levendigheid en rust, stilte en duisternis. Door habitats en ecosystemen te behouden en te verbeteren, smelten natuur en stad samen. 

“We ontwerpen met een scherp oog voor interactie, klimaat, duurzaamheid én haalbaarheid. ”

Prettig verblijven én verplaatsen

De stad Mechelen droomde van een route van station naar Grote Markt die aangenaam is voor voetgangers en fietsers, die de retail nieuw leven inblaast, die water zichtbaar maakt in de binnenstad en die nieuwe plekken voor verblijf toevoegt voor bewoners en passanten. PosadMaxwan heeft een natuurstenen inrichting ontworpen die ook auto en bus bedient maar uitnodigt tot rustiger rijden. Straten krijgen brede trottoirs met ruimte voor bomen, fietsparkeren, verlichting en zitplekken in stijl. Het plan won in 2018 de spraakmakende Prijs Publieke Ruimte in Vlaanderen.

Naar project

Duurzaam aantrekkelijk met de juiste strategie

PosadMaxwan maakte voor het vervoersknooppunt in Voorburg naast het stedenbouwkundig plan ook een ontwerp voor de publieke ruimte en het Spoorhuis. De aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat je je veilig en prettig voelt, het omliggende programma goed kan werken en je natuurlijk je bestemming kan vinden. Dat zit in het kiezen van de juiste materialen, afwerking, planten, bomen en natuurlijk ook in een strategie om ervoor te zorgen dat het er over tien jaar nog steeds goed uitziet.

Naar project

Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

In 2010 is een grootschalig verbeterprogramma ingezet voor Rotterdam Central District waarvan het nieuwe station en stationsplein het startsein vormen. Aan weerszijden van de nieuwe stadsentree is een begin gemaakt met het vernieuwen van de openbare ruimte en het transformeren van onderbenutte gebouwen en kavels. Onder supervisie van PosadMaxwan wordt een Beeldkwaliteitsplan ingezet voor het begeleiden van de kavel- en gebiedsontwikkeling.

Naar project

Aantrekkelijk verbeelden

Leidsche Rijn is met 30.000 woningen de grootste New Town die Nederland ooit plande én bouwde. Bovenaan de ontwerpagenda van PosadMaxwan stonden de verbindingen met de stad Utrecht en het ontwerp van een centraal park. Beide doelstellingen konden gerealiseerd worden door het overkappen van de snelweg A2. In het ontwerpjaar 1995 was dit een baanbrekend idee voor een snelweg van deze omvang. PosadMaxwan zette maquettes, 3D modellen en handschetsen in om Rijkswaterstaat, regio en stad wegwijs te maken in de wereld van het dubbel grondgebruik.

Naar project

De mooiste plekken terugveroveren

 

PosadMaxwan werkt al meer dan een decennium in en voor de stad Moskou, vooral aan verbeterprogramma’s voor het openbaar gebied. De Moscow River opgave gaat over de potentieel weergaloze maar nu sterk verwaarloosde ruimte langs de brede, meanderende rivier. Ons ontwerp beschrijft het terugveroveren van de mooiste plekken op auto en industrie; het toegankelijk maken en landschappelijk inrichten van de oevers; het verknopen van de kades met bestaande en nieuwe routes door het centrum. De animatie geeft in enkele minuten een volledig beeld van het concept, de belangrijkste ingrepen en een mogelijk eindbeeld.

Meer thema's