Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die geloven in de gezonde, duurzame en slimme stad. Steeds meer mensen trekken naar stedelijke regio’s, terwijl de uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en inclusiviteit groot zijn. Deze complexe puzzel vraagt om nieuwe ruimtelijke antwoorden.

Wij signaleren belangrijke, urgente opgaven en stellen relevante vragen. Hoe kan de metropoolregio Amsterdam bereikbaar blijven en een prettig woon- en werkklimaat houden? Wat kan de Provincie Zuid-Holland doen om haar inwoners gezond te laten leven? Hoe kan de twintigste-eeuwse gordel van Antwerpen verdichten en toch meer kwaliteit krijgen?

 

We werken voor opdrachtgevers die samen met ons nieuwe paden willen verkennen en nieuwsgierig zijn naar innovatieve, onconventionele ideeën. Onze bijdrage is dat we inzichtelijk maken hoe de schone, gezonde stad eruitziet en wat we vandaag al kunnen doen om die ambitie te realiseren. Dat doen we door middel van onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering. Met een team van masterminds en masterplanners doorgronden we de vraagstukken, zetten we data in voor menselijke oplossingen en verbinden we schaalniveaus. Zo maken we de opgaven begrijpelijk en kunnen we in het hier en nu gefundeerde beslissingen nemen.

Specifieke uitdagingen vragen om specifieke kennis. Daarom werken we samen met een breed scala aan partners. Generation.Energy is daar de belangrijkste van. Dit adviesbureau geeft de energietransitie een plek en is voortgekomen uit PosadMaxwan.

“We maken inzichtelijk hoe de schone, gezonde stad eruitziet en wat we vandaag al kunnen doen om die te realiseren”

PosadMaxwan is ontstaan in 2018, na een fusie tussen de stedenbouwkundige bureaus Posad en Maxwan. Ons internationale team bestaat vooral uit stedenbouwkundigen, onderzoekers en landschapsarchitecten, aangevoerd door partners Han Dijk, Rients Dijkstra en Emile Revier. Ieder teamlid vervult bij ons een waardevolle en eigen rol in het geheel, afgestemd op zijn of haar kwaliteiten.

We vertalen de idealen die we voor de stad hebben ook naar onze bureaucultuur. Zo stimuleren we actieve kennisuitwisseling onder elkaar, gebruiken we OV waar mogelijk en serveren we dagelijks een vegetarische lunch. Maar het belangrijkste is misschien wel de balans die we koesteren tussen hard werken enerzijds en plezier anderzijds. Zo zijn we samen in staat om de meest diverse en uitdagende opdrachten uit te voeren.  

Favoriete PosadMaxwan steden

 

Wat we gemeen hebben bij PosadMaxwan, is dat we allemaal van steden houden. Of het nu de aantrekkelijke, duurzame of innovatieve stad is; we werken er met liefde aan én we komen er graag. Op deze interactieve kaart vind je de beste steden ter wereld, volgens ons dan. Klik op een stad om te ontdekken wat deze plek zo bijzonder maakt (en voor wie).  

Ons team

Stefano Agliati

Trainee

"Als stedenbouwkundige ontwerpers creëren we betere omgevingen en het verbeteren van onze eigen werkruimten is een goede plek om te beginnen. Daarom hou ik van PosadMaxwan. Het is meer dan alleen een plek om te werken; het is een plek om te wonen, te leren, plezier te maken en te groeien, zowel individueel als samen, als een team. Een gezond, duurzaam bureau is de beste manier om gezonde, duurzame steden te bouwen."

@
Cateau Albers

Stedenbouwkundig ontwerper, onderzoeker

"Niet alleen is het hele team bij PosadMaxwan geïntrigeerd door steden, de sfeer die in het bureau hangt doet me ook denken aan een grote stad. Er gebeurt altijd wel iets en er is geen dag hetzelfde. Het enthousiaste en internationale team zorgt voor dynamiek, innovatie en funvibes. Het werk is uitdagend en de leercurve is steil, maar het team is altijd bereid om te helpen. Net als wanneer je door een stad dwaalt, kun je ook hier je eigen weg verkennen en je talenten ontwikkelen."

@
Elbert Arens

Projectleider, stedenbouwkundig ontwerper, architect

“De open sfeer bij PosadMaxwan vind ik erg prettig. Iedereen is anders, maar wel gelijk. Je kunt vrijuit meepraten over alles en als je goede argumenten hebt word je ook echt gehoord. Via een heldere bureaustructuur worden de projecten geleid wat rust oplevert voor partners, projectleiders en ontwerpers. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontspanning en een bescheiden portie humor.”

@
Vincent Babeş

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Bij PosadMaxwan helpt iedereen je graag verder. De intense workflow en de deadlines maken het vanzelfsprekend om goed met je collega’s te communiceren hier. Een ontwerp- of softwareprobleem bijvoorbeeld dat mezelf een uur kost om op te lossen, wordt hierdoor teruggebracht tot vijf minuten. ”

@
Francesca Becchi

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

"Ik heb bij PosadMaxwan een nieuw perspectief gekregen op hoe de stedelijke omgeving zich verhoudt tot het landschap. Stedenbouw is meer dan de organisatie van functies, straten en pleinen. Stedenbouw gaat ook over de coördinatie van alle ruimtelijke claims van bewoners, verenigingen en de gemeente. Het is van groot belang dat elke ruimtelijke interventie integraal wordt benaderd."

@
Elena Bulanova

Stedenbouwkundig ontwerper

“Het is bij PosadMaxwan op kantoor beter dan thuis! Er staan verse bloemen op tafel, de fruitschaal is altijd gevuld, de theekeuze is oneindig (dankzij mij), het uitzicht over Den Haag is geweldig en als klap op de vuurpijl staat de bibliotheek vol met interessante boeken.”

@
Elena Chevtchenko

Landschappelijk & stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om de wereld ten goede te veranderen door middel van ideeën is. Posad is er jarenlang in geslaagd om niet alleen haar eigen intellectuele discours te scheppen, maar daar ook voor betaald te worden. Dat is echt cool en ik ben trots dat ik daar – nu in gefuseerde vorm – deel van uitmaak.”

@
Andrea Civani

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Bij PosadMaxwan werk je in een internationale omgeving. Iedereen neemt iets mee vanuit zijn of haar afkomst, dat maakt het een inspirerende plek. Ook is het een platte organisatie. Iedereen telt mee, wat je zegt doet ertoe. Mijn werk is het resultaat van deze complete synergie.”

@
Chantal Defesche

Marketing communicatie specialist

“Het leukst aan mijn werk vind ik het strategisch verbinden van de ambities van het bureau aan de communicatie: waar wil PosadMaxwan heen en hoe zetten we de PR in om daar te komen? Ook de opgaven waar het bureau aan werkt zijn boeiend, ze leveren verhalen op die belangrijk zijn om te vertellen. Onderwerpen als energietransitie en de gezonde, leefbare stad doen er echt toe.”

@
Han Dijk

Partner

Han Dijk (1979) was in 2006 oprichtend partner van Posad. Hij heeft veel ervaring met grote, complexe opgaven met grote groepen stakeholders. Een van zijn speerpunten is gezonde verstedelijking; hij heeft grootschalige ontwerpend onderzoeken op dit gebied geleid voor o.a. Utrecht en Rotterdam. Ook werkte hij de afgelopen jaren aan projecten waar openbare ruimte en groen in het stedelijk gebied een belangrijke rol spelen, zoals het stationsgebied van Leidschendam-Voorburg en de plannen voor de Binckhorst. Daarnaast is hij gastdocent in binnen- en buitenland.

@
Rients Dijkstra

Partner

Rients Dijkstra (1961) studeerde als architect en stedenbouwkundige af aan de TU Delft. Na oprichting van het bureau Maxwan ('94) werkte hij aan het ontwerp en de uitvoering van stedenbouwkundige plannen zoals Leidsche Rijn Utrecht, Rotterdam Centraal Station, De Ring Antwerpen, Barking Riverside Londen en aan prijswinnende ontwerpen voor stedelijke openbare ruimte. Van 2012 tot 2016 was hij Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. In die rol adviseerde hij het Rijk over stedelijke ontwikkeling en de samenhang tussen stad en mobiliteit. Sinds 2015 is hij in deeltijd aangesteld als hoogleraar Urban Design aan de TU Delft.

@
Gijs de Haan

Stedenbouwkundig ontwerper

“De fusie tussen Posad en Maxwan heeft een breed spectrum aan expertise samengebracht, van het ontwikkelen van regionale strategieën tot gedetailleerde ontwerpen. Hier werken stelt me in staat om de fundamentele issues waar steden mee geconfronteerd worden te onderzoeken, maar ook om die uit te werken in concrete ontwerpen. Deze constante afwisseling tussen schaalniveaus, onderwerpen en benaderingen vind ik enorm boeiend.”

@
René Heijne

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

“PosadMaxwan zit niet in een ivoren toren, maar staat midden in de actualiteit. Het bureau heeft een agenda en projecten met een scope die past bij de maatschappelijke opgaven die nu relevant zijn. Ook is het een zeer platte organisatie. Dat alles maakt hier werken zo boeiend.”

@
Koen Hezemans

Stedenbouwkundig ontwerper

“Discussiëren over wat de kwaliteit van een stedelijke ruimte is, vind ik het leukst aan mijn werk bij PosadMaxwan. Wanneer die kwaliteit mist, is het belangrijk dat je kunt benoemen waar het misgaat en hoe je dat kunt veranderen. Zeker nu verdichting van steden een grote opgave is, kan de ruimtelijke kwaliteit niet worden genegeerd.”

@
Ada Jaśkowiec

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Opgeleid als architect leer ik bij PosadMaxwan iedere dag weer hoe ik mijn visie kan filteren en naar de stad kan kijken om leven tussen de gebouwen door te zien, in plaats van alleen de architectonische kracht van individuele bouwwerken te bewonderen.”

@
Froukje van de Klundert

Projectleider, stedenbouwkundig ontwerper, architect

“We krijgen vaak ongewone en ingewikkelde vragen, zoals het maken van toekomstvisies of het in kaart brengen van complexe systemen. Deze science fiction-achtige vraagstukken brengen we bij PosadMaxwan terug naar de realiteit, zonder daarbij te vervallen in doemscenario’s. Die zijn er soms wel, maar als ontwerper draag je toch het liefst bij aan een positief wereldbeeld.”

@
Neil Moncrieff

Landschapsarchitect

“Er zijn waarschijnlijk maar weinig disciplines zoals stedenbouw, waar je absoluut rekening moet houden met de wereldwijde implicaties van kleinschalige interventies en de lokale impact van regionale of wereldwijde strategieën voor verandering. Hoe een bewoner zijn of haar buurtpark ervaart kun je, via de stadssystemen die op steeds grotere schaal op elkaar inwerken, terug traceren naar een het regionale energiebeleid of een ecologische corridor. Dat is nou macht... of zo.”

 

 

@
Gintarė Norkūnaitė

Stedenbouwkundig ontwerper

“De lunchlezingen is wat ik het meest waardeer aan de bureaucultuur bij PosadMaxwan. Ze zijn een geweldige manier om kennis te delen en om meer van elkaar te weten te komen. Ter aanvulling zijn ook maandelijks op donderdag aan het einde van de dag lezingen om meer tijd te hebben voor discussie en gezellig te borrelen. Ik waardeer ook de bureaureisjes waarbij de PosadMaxwan partners ook meegaan. Het is leuk om tijd met ze door te brengen buiten het kantoor en ze zo beter te leren kennen.”

@
Vincent Peters

Landschapsarchitect

“Eigen initiatief en onderzoek wordt bij PosadMaxwan gestimuleerd. Hierdoor heb je de mogelijkheid om dieper in bepaalde materie te duiken en zo een gefundeerde mening te formuleren. Tegelijkertijd wordt er ook tijd gemaakt om te genieten van het leven. Zo hebben we laatst een keer geluncht met oesters en champagne!”

@
Michiel Raats

Projectleider, stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Zoals alle ontwerpers geven we letterlijk vorm aan de wereld van morgen. Ontwerpen zijn niet zozeer een representatie van hoe de wereld eruit komt te zien, het zijn pogingen om te tonen hoe onze omgeving eruit zou kunnen zien. Hoe ze zou kunnen functioneren en welke kansen dat met zich meebrengt. Soms is bijvoorbeeld een kaart of vogelvluchtperspectief een manier om iemand te verleiden tot nieuwe gedachten. Op andere momenten is een ontwerp een instrument om een gesprek op gang te brengen en zo veranderingen mogelijk te maken. Dat is het leukste aan mijn werk.”

@
Emile Revier

Partner

Emile Revier (1979) studeerde in Parijs aan de Ecole d’Architecture Paris-Belleville en aan de TU Delft. In 2012 werd hij partner bij Posad. Emile is onder andere verantwoordelijk voor verschillende projecten gericht op regionale bereikbaarheid, smart mobility en klimaatadaptatie, zoals het bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam en de duurzame stationsomgeving in Leiden. Binnen PosadMaxwan werkt Emile doorlopend aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën in proces, ontwerp en planvorming voor de gebouwde omgeving. Een recente opdracht waar al deze aspecten in samenkomen is de ontwikkeling van de ruimtelijke visie voor de campus van de TU Delft.

@
Tomer Shachaf

Stedenbouwkundig ontwerper, GIS specialist

“Voor mij valt PosadMaxwan op dankzij de op onderzoek gebaseerde benadering van ontwerp. Harde data worden geïntegreerd met zachte creativiteit en intuïtie. Dit stelt ons in staat om goed gefundeerde en esthetische producten te maken die een boodschap overbrengen en leefomgevingen opnieuw vormgeven. Ook is PosadMawans ‘internationaliteit’ een belangrijke reden om hier te werken.”

@
Yue Shen

Stedenbouwkundig ontwerper

“Problemen oplossen en kritisch denken zijn de twee dingen die me fascineren op stedenbouwkundig vlak. Strategisch plannen is een richting die veel interessante mogelijkheden oplevert. Ik wil graag erachter komen hoe dat in Nederland en in andere contexten werkt.”

@
Corné Strootman

Landschapsarchitect

“Wat ik waardeer aan de bureaucultuur hier, is dat ik me bij PosadMaxwan kan ontwikkelen als ontwerper. Tijdens een wekelijks ontwerpoverleg wisselen we kennis en technieken uit en geven we korte presentaties over onderwerpen waar we enthousiast over zijn. Hierdoor kan ik van ieders ervaring leren en reflecteren op mijn eigen ervaring.”

@
Michał Strupiński

Stedenbouwkundig ontwerper, architect

“De hoeveelheid projecten die tegelijkertijd lopen vind ik het leukst aan mijn werk. Er is altijd wat te doen hier en je blijft niet te lang hangen op één ding, waardoor je geest actief en flexibel moet blijven. Nog belangrijker is het feit dat echt iedereen binnen het bureau graag helpt als het nodig is, wat er samen met het multitasken voor zorgt dat er een levendige en inspirerende werksfeer is.”

@
Froukje Taconis

Projectleider, stedenbouwkundig ontwerper, architect

“Het gaat bij PosadMaxwan over mensen, met zorg en aandacht voor elkaar. Er is ruimte voor veel verschillende mensen en er wordt gekeken naar hoe iedereen een optimale bijdrage kan leveren aan het team door goed in je vel te zitten.”

@
Eva Verberne

Visualisatie specialist

“Het leukste aan mijn werk bij PosadMaxwan is de mogelijkheid om sidekick te zijn voor veel verschillende collega’s, van de andere ontwerpers en onderzoekers tot PR, en tegelijkertijd als ontwerper veel vrijheid te krijgen. Elke dag weer opnieuw verschillende vragen, onderwerpen en oplossingen.”

@
Shirley Voermans

Office manager

“De informele bedrijfscultuur, de diverse groep collega’s en de vrijheid die ik krijg, maken dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ga. Daarnaast heb ik een hele afwisselende functie, waardoor ik op veel verschillende vlakken mijn ei kwijt kan.”

@