verzorgende
stad

Een gezonde stad begint bij gezonde mensen. Het is voor ons als stedenbouwkundigen een logisch basisprincipe van goede stedenbouw. Met steeds meer inwoners in stedelijke gebieden neemt de noodzaak om een gezonde leefomgeving te creëren evenredig toe. Want een gezonde stad is een vitale en veerkrachtige stad, uitgerust voor de uitdagingen van deze tijd.

Een veerkrachtige stad bereiken we door de mens en zijn gezondheid centraal te stellen in onze planvorming. Wij creëren plekken waar bewoners kunnen fietsen, kinderen buiten spelen en buurtgenoten naar elkaar omzien. Plekken waar mensen letterlijk en figuurlijk goed in hun vel zitten, en die zo goed mogelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl. Maar voor verandering is lef nodig. Door zichtbaar te maken wat de gezondheidswinst is van andere of nieuwe keuzes, maken we de drempel minder hoog en kunnen we de bestaande stad verbeteren.

Groen-blauwe structuren in een stad zijn van onschatbare waarde voor gezonde verstedelijking. Dat betekent dat het kleine en het grote groen, zoals parken en verbindingen naar omliggende natuur, slim benut worden. Net als het water in de stad. Samen biedt het ruimte voor rust, maar ook voor stedelijke reuring – in gezonde balans.

“Door de gezondheidswinst zichtbaar te maken, verlagen we de drempel voor verandering en kunnen we de bestaande stad verbeteren.”

Handboek voor gezond, ruimtelijk denken

De toolbox die we maakten voor gezonde verstedelijking geeft de basisprincipes weer van deze noodzakelijke omwenteling. Hoe beïnvloedt inrichting van de openbare ruimte de gezondheid van mensen op een positieve manier? We hopen dat deze principes uiteindelijk leiden tot een nieuwe Neufert; een handboek waarin ruimtelijk denken en gezondheid samenkomen.

Naar project

De fitste provincie van Nederland

Wat moet de provincie Zuid-Holland, nu de meest ongezonde provincie van Nederland, doen om de gezondste van het land te worden? Deze vraag ligt aan de basis van een ambitieus onderzoek dat we samen met de provincie en TNO uitvoerden. Een gezonde omgeving is een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst een prettige provincie voor wonen, werken en recreëren te blijven. We stippelen aan de hand van analyses en vier verhaallijnen de weg uit naar een provincie met fitte, vitale inwoners.

Naar nieuwsitem

Uitnodigend getijdenlandschap

De nieuwe zandvang in de rivier Schijn wordt gerealiseerd als onderdeel van de Oosterweelverbinding van Antwerpen. In het water en op de oever liggen robuuste betonnen elementen die paden, plekken, tribunes, trappen en hellingbanen maken. Het waterpeil in het Schijn verandert in de tijd, waardoor betonnen elementen onder water verdwijnen. De vegetatie verzacht en kleurt deze veranderlijke wereld tot een kunstmatig getijdenlandschap.

Naar project

Groen centrum

Park Brialmont is het nieuwe buurtpark voor Berchem - onderdeel van Antwerpen Centrum en zoals veel wijken in de binnenstad kampend met tekorten aan speel- en buitenruimte. Brialmont biedt speelgelegenheid, urban farming, buurtbarbecue en een bijzondere brugverbinding met het Brilschanspark aan de overzijde van de Ring.

Naar project

Gezonde Verstedelijking 

 

Je leefomgeving heeft impact op de gezondheid van je lichaam en geest. Een schone en prettige omgeving die gezonde keuzes stimuleert, zorgt ervoor dat mensen zich gezonder voelen en ook zijn. Met steeds meer inwoners in de stad is het de hoogste tijd dat we weer focus leggen op het ontwerpen van vitale steden voor fitte mensen. Deze video laat zien hoe PosadMaxwan werkt aan de gezonde stad, één van de belangrijkste opgaven van het moment.

Meer thema's