slimme
stad

De maatschappij en haar steden zijn aan constante verandering onderhevig. Tegelijkertijd voorzien technologische ontwikkelingen ons voortdurend van nieuwe, innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken, zoals deelsystemen voor auto’s en woningen, of online shopping. Welke vernieuwingen hebben werkelijke, sociale impact en zijn - misschien nu al - toepasbaar?

Bij PosadMaxwan hebben we een bijzonder oog voor de innovaties die antwoorden beloven op de vragen rondom de snelle groei en verdichting van de stad, de energietransitie, onze gezondheid, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale rechtvaardigheid. We verbinden technologische én maatschappelijke ontwikkelingen aan ruimtelijke vraagstukken. Dat doen we in toegepaste vorm bij het ontwerp van de opgaven in onze opdrachtportefeuille. En dat doen we in eigen onderzoek, met extra aandacht voor de actuele opgaven waar onze steden voor staan.

We zetten daarbij moderne middelen in zoals GIS (geografisch informatiesysteem) en 3D technieken. Zo maken we optimaal gebruik van anonieme bits en bytes om tot de meest menselijke oplossingen te komen.

“We verbinden technologische én maatschappelijke ontwikkelingen aan ruimtelijke vraagstukken.”

GIS als supertool

Data zijn de sleutel tot een integrale ontwerpbenadering. We ontwikkelen een GIS (Geografisch Informatie Systeem) supertool die helpt bij ontwerpprocessen en strategievorming om snel inzichten te hebben in oorzaken en gevolgen. We leggen graag uit hoe dit voor jouw opgave ingezet kan worden.

Plek voor de energietransitie

Ver voor het een urgent thema werd, kwam het besef bij ons binnen dat de relatie tussen energie en ruimte niet voldoende doordacht werd in de ruimtelijke ordening van Nederland. PosadMaxwan pionierde op allerlei vlakken om te leren hoe dit aspect een goede plek kan krijgen. Intussen is Generation.Energy opgericht en werken we samen om de energietransitie een plek te geven.

Naar Generation.Energy

Sociale innovatie

De Sociale Winkelbouw Corporatie pakt de ondermijnende criminaliteit op de Beijerlandselaan in Rotterdam op een positieve manier aan. Actieve inzet van ondernemers voor een aantrekkelijke, veilige straat vertaalt zich in lagere huurprijzen, het tegenovergestelde gedrag leidt tot huurverhoging. PosadMaxwan bedacht en realiseerde (samen met Gentlemen A.R.T.) deze innovatieve oplossing, die zowel op sociaal als op ruimtelijk vlak de Beijerlandselaan een nieuwe impuls geeft.

Smart mobility: motor voor verandering

Het mobiliteitssysteem zal de komende decennia sterk veranderen onder invloed van nieuwe technologie. Er is steeds meer mogelijk op het vlak van slimmere voertuigen, slimme wegen en platformen om middelen te delen en de toepassing van nieuwe brandstoffen. Ook komen deze mogelijkheden voor een steeds breder publiek binnen handbereik. Voor steden en regio’s biedt dit grote kansen om het mobiliteitssysteem te verbeteren, maar kan het ook grote ruimtelijke gevolgen hebben. Welke ruimtelijke effecten bij de intrede van Smart Mobility ontstaan, is voor PosadMaxwan een belangrijk onderzoeksthema. 

Anamorfose opnieuw bekeken

 

Aan de slimme stad werken begint bij slim verbeelden. Anamorfose is een techniek die maakt dat een toeschouwer een beeld slechts vanuit één specifiek standpunt onvervormd kan waarnemen. In een onderzoek naar de mogelijkheden van 3D anamorfose ontwierp PosadMaxwan een reeks wandschilderingen voor de Westerscheldetunnel. De argeloze automobilist ziet een beeld kort in de juiste proporties voor zich, voordat het al snel onherkenbaar vervormt. Kijk zelf maar.

Meer thema's