Nieuws

Opening van de Amstelveenlijn; lijn 25 is er!

Afgelopen zondagmiddag, 13 december, is de vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) feestelijk geopend en direct in gebruik genomen samen met de nieuwe zogeheten 15G trams. De ombouw van de Amstelveenlijn begon in 2018 en omvatte de vernieuwing van de infrastructuur, het realiseren van vijftien nieuwe haltes, de aanleg van drie ongelijkvloerse kruispunten en van een opstelterrein in Amstelveen. Wij begeleidden de realisatie, conform het eerder door ons opgestelde beeldkwaliteitsplan voor de haltes en de openbare ruimte rond deze kruisingen.

De voormalige sneltram 51 vormt een onderdeel van het openbaar vervoernet van de metropoolregio Amsterdam (MRA). De transformatie naar tramverbinding was hard nodig, gezien de sneltrams verouderd en vaak overvol waren, niet vaak genoeg reden en gevoelig waren voor storingen. Ook was de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal. Daarom is de lijn verdiept aangelegd en zijn de drie kruisingen nu ongelijkvloers.

Het beeldkwaliteitsplan

Het eerder opgestelde beeldkwaliteitsplan is via meerdere participatiebijeenkomsten getoetst en verrijkt met wensen van omwonenden en stakeholders. Van alle beeldbepalende locaties langs de kruisingen is gekeken of de inpassing een bijdrage kon leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Zo is niet alleen de verkeersstructuur van de stad verbeterd, maar heeft ook de openbare ruimte langs deze kruisingen een kwaliteitsimpuls gekregen.

Daarnaast focuste het plan ook op het creƫren van een herkenbare, samenhangende identiteit van de vijf verschillende type haltes. Hierbij vormden de kleuren, het materiaalgebruik en de inrichting van de perrons de basis van de uitwerking van de haltes. De nieuwe haltes zijn voorzien van koperlook wanden, die door hun vorm en materiaal een geluiddempende werking hebben. Ook zijn de wanden voorzien van strijkverlichting. Dit geeft de haltes een warme sfeer en biedt wachtende reizigers een zo aangenaam mogelijke ervaring.

Plannen voor 2021

Terwijl de eerste reizigers al enthousiast zijn, werkt het uitvoerende team ondertussen verder aan de afronding van het omvangrijke project. Zo zullen in 2021 de onderdoorgangen van een aantal haltes nog worden opgeknapt. Verder zullen er aanpassingen plaatsvinden bij de rotondes op de ongelijkvloerse kruisingen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.