Nieuws

Ruimtelijk perspectief klimaatadaptatie Noord-Kennemerland-Noord

Onlangs hebben wij een ruimtelijk perspectief klimaatadaptatie voor de regio Noord-Kennemerland-Noord (NKN) opgesteld als onderdeel van de adaptatiestrategie voor dit gebied. De regio kent veel variatie in landschapstypen. Dat is terug te zien in de klimaatopgaven, maar ook in de verschillende mogelijkheden voor een integrale aanpak. Ons opgestelde ruimtelijk perspectief klimaatadaptatie vormt een eerste aanzet hiervoor en biedt daarnaast waardevolle handvatten voor vervolgonderzoek.

In een eerste verkenning zijn aan de hand van verschillende gebiedstypen de belangrijkste klimaatrisico’s in beeld gebracht; zoals aangegeven in de diagram. Hieronder vallen onder andere wateroverlast, verdroging en lage waterkwaliteit door opwarming. Vervolgens zijn op basis van de thema’s energie, bebouwde omgeving, landschap & natuur en infrastructuur de belangrijkste trends op kaartbeeld gevat. Deze zijn gekoppeld aan klimaatopgaven, vastgesteld door Arcadis, om inzicht te geven in waar ontwikkelingen op andere thema’s raken aan klimaatopgaven. Zo worden de klimaatkwetsbaarheden zichtbaar en kan de eerste stap gezet worden richting een integrale aanpak. Deze koppeling tussen enerzijds klimaatopgaven en anderzijds de ontwikkelingen vormt namelijk de basis voor geïntegreerde gebiedsgerichte oplossingen die voor duurzame klimaatadaptatie kunnen zorgen.

Aanpak

The maps, the analysis and the integrated solutions were presented to various authorities and experts from the region during a workshop. In these workshops, the proposed solutions were tested, strengthened and completed. The results of this process were then incorporated into the spatial perspective. The area boundaries are not based on municipal boundaries, but on landscape, urban and economic differences (see the map). Based on these differences, the region can be divided into five areas; each with its own identity, namely dune & village, urban heart, string of beads, wetland area and cultural landscape.

 

The stakeholders that possibly could be involved in the different areas are very diverse. They vary from residents, project developers, landscape architects and ecologists to research institutions, farmers, municipalities, provinces and water boards. New alliances should be formed in every area and at every possible matching opportunity. Proper involvement of stakeholders has proved to be very valuable for this exercise and should also be central to the further elaboration and capitalization on opportunities in the field of climate adaptation.