Nieuws

MPvE Floriadewijk Almere

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereidt zich voor op de mobiliteit van de toekomst. Daarom wordt momenteel bij meerdere gebiedsontwikkelingen een MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) opgesteld, zoals voor de Floriadewijk in Almere. De MRA wil dit gebied gebruiken om het denken over MPvE’s verder te concretiseren. Dit doen wij samen met Rebel en RHDHV. De leerervaringen bij het MPvE Floriade hebben geleid tot een ‘generieke MPvE’.

Het doel van een MPvE is om een gespreksdocument te creëren als input voor gebiedsontwikkeling met als resultaat een gedragen mobiliteitsplan. Dus nog voordat de ruimtelijk keuzes worden vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Hier is in de Nederlandse praktijk nog maar weinig ervaring mee opgedaan. De leerervaringen uit de eerste pilotgebieden, waaronder de Floriadewijk, en andere actuele onderzoeken en ontwikkelingen op het vlak van smart mobility moeten daarom leiden tot een doorontwikkeling van de huidige kennis.

Floriadewijk

Het plangebied betreft de Floriadewijk in Almere op het schiereiland in het Weerwater. In 2022 organiseert de gemeente Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die plaats zal vinden op de zuidoever. Het is nadrukkelijk de bedoeling om het stadscentrum aan de overkant er ook bij te betrekken. Bezoekers van de wereldtentoonstelling worden daarom gestimuleerd om ook het centrum te bezoeken. Verbindingen zijn daarom essentieel. Na afloop van de Floriade, start de doorontwikkeling van het gebied van evenementlocatie naar groene en gezonde woonwijk. 

 

In het geval van de Floriadewijk is de gebiedsontwikkeling, net als het mobiliteitsconcept, al in een vergevorderd stadium. Eerder genomen beslissingen zijn daarom niet ter discussie gesteld in ons MPvE voor de Floriade. Wel presenteren wij extra haakjes in het beleid voor vervolgstappen en geven we een aantal inspiratievoorbeelden voor mobiliteitsconcepten in de toekomst.

Mobiliteitsconcepten van de toekomst

Voor het evenement Floriade wordt al gedacht aan een veer en een watertaxi over het Weerwater om bezoekers te stimuleren ook het centrum van Almere te bezoeken. Hiermee kan naar onze mening ook het reizen per openbaar vervoer naar het evenement gestimuleerd worden. Verder zijn door ons gegeven suggesties van innovatie mobiliteit die op termijn zouden kunnen worden geïmplementeerd; het aanbieden van deelstepjes en/of deelfietsen bij parkeerHUB; community-based elektrisch deelvervoer over water; en een pakketwand en deelcargo (e-bakfiets) rondom innovatiepaviljoen.