Nieuws

De integrale wijkaanpak: zekerheid in tijden van transitie

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuurinclusiviteit en sociaaleconomische verhoudingen. De veranderingen die deze transities op onze leefomgeving gaan hebben, landen voor een groot deel in de Nederlandse wijken. Omdat hier sprake is van beperkte ruimte, verschillende belangen en merkbare gevolgen voor de bewoners, is een integrale wijkaanpak noodzakelijk. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we inzichten geformuleerd die betrokkenen op wijkniveau ondersteunen in het identificeren en afwegen van belangen en kansen.

Transities in de Nederlandse wijk vormen een complex samenspel van ruimte, tijd en proces. De integrale wijkaanpak maakt ruimtelijke en procesmatige koppelingen, en beperkt de overlast voor bewoners tot een minimum. Zo kan een opengebroken straat voor een nieuwe riolering meteen de aanleiding zijn om een warmtenet (versneld) aan te leggen – twee vliegen in één klap. De wijkaanpak zorgt voor sturing in deze processen en biedt zekerheid in het aanpakken van de verschillende opgaven. De wijkaanpak maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat wijken en opgaven ter plekke verschillen.

In een paper voor de PlanDag 2020, die op 8 oktober plaatsvindt, zet Cateau Albers e.a. de verschillende stappen voor een effectieve, integrale wijkaanpak op een rij. In een sessie tijdens de dag zullen deelnemers verder discussiëren over deze aanpak.