Nieuws

Ruimtelijk-strategische verkenning voor Den Helder

PosadMaxwan heeft samen met Generation.Energy een ruimtelijk strategische verkenning ontwikkeld voor het Maritiem Cluster in Den Helder. In het voorjaar van 2020 hebben de gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland ons gevraagd deze verkenning op te stellen onder begeleiding van het Atelier Rijksbouwmeester. Het doel is om inzicht te bieden in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied als basis voor een toekomstbestendige regio.

In deze verkenning zijn de opgaven en wensen voor dit gebied ruimtelijk verenigd in elk drie scenario’s om het gesprek tussen de betrokken partijen te voeden en zo tot een gezamenlijk streefbeeld te komen. Om tot de scenario’s te komen die voldoende diepgang hebben en onderling onderscheidend zijn, hebben we bestaande (lokale) kennis opgehaald. Dit is gedaan door het bestuderen van eerdere onderzoeken en door het afnemen van interviews met verscheidene partijenverschillende stakeholders. Daarbij hebben we stakeholders bevraagd wat de wensen en noodzakelijkheden zijn voor de toekomst.

De drie scenario’s

De drie scenario’s die wij hebben ontwikkeld, gaan alle in op vier thema’s gebaseerd op de grootste ontwikkelingen die in Den Helder spelen; havenontwikkeling, maritieme stadsontwikkeling, bereikbaarheid en energietransitie. In de scenario’s zijn verschillende richtingen verkend om zo de mogelijkheden in kaart te brengen en welke bouwstenen je daarvoor nodig hebt. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden over dubbelgebruik, mate van inzet op bepaalde transities en ruimtelijke indeling, zien we een ander Den Helder voor de toekomst.

Het eerste toekomstscenario ‘Gescheiden werelden’  zoekt een optimalisatie van de functieverdeling binnen de huidige verdeling van de grond. ‘Stad aan het water’  is het tweede scenario en richt zich juist op veel dubbel gebruik: meerdere partijen gebruiken dezelfde functie. In het laatste scenario ‘Energy port Den Helder’  ligt de nadruk op grote inzet in de energietransitie. Alle ontwikkelingen in de haven zijn daar in zekere zin mee verbonden. Den Helder als nationale speler in de energietransitie.

Hoe gaan we nu verder?

 

De scenariovorming is een eerste stap van de ruimtelijke transformatie van Den Helder. De betrokken partijen kunnen met behulp van de scenario’s afspraken maken over welke ontwikkelingen op welke termijn gerealiseerd worden. Deze afspraken vinden hun beslag in een nieuw op te stellen stedenbouwkundig raamwerk. De haven van Den Helder heeft veel potentie voor veel verschillende partijen. De meerwaarde zit in de combinatie van de historische stad, de ligging nabij het nationale energienetwerk, de Marine en de nabijheid van het waddengebied. Als alle partijen die meerwaarde zien dan kan dat Den Helder de boost geven die zij verdient.