Nieuws

HUB Holland HUB: wijkhub als versneller van mobiliteitstransitie

Mobiliteitshubs lijken de oplossing om steden ook in de toekomst leefbaar, gezond en bereikbaar te houden. Maar waar vaak al volop ideeën zijn over hoe zo’n hub eruit moet zien en welke functies het allemaal in zich verenigt, wordt een van de belangrijkste dingen nog wel eens vergeten: op welke locaties komt een mobiliteitshub goed tot zijn recht? In deze blogpost nemen we een voorschot op de gesprekstafel van Emile Revier en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) op het HUB Holland HUB festival op 21 januari 2021. We lichten alvast een tipje van de sluier op hoe een wijkhub als versneller voor mobiliteitstransitie kan werken.

Wie denkt aan mobiliteitshubs denkt al snel aan grootstedelijke knooppunten en stationsomgevingen. Er liggen echter ook enorme kansen voor de hub op het schaalniveau van de wijk. De wijkhub kan een centrale plek in de wijk innemen wanneer deze niet alleen een vervoersfunctie heeft, maar ook een verblijfs- en ontmoetingsplek is. Met behulp van geo-informatie systemen kunnen we de meest geschikte plekken voor de ontwikkeling van dergelijke wijkhubs identificeren.

Schets van een wijkhub

Emile Revier: “Mijn ideaalbeeld is de wijkhub, waar je mensen uit de buurt treft en de hub als een aanjager voor ontmoeting van buurtbewoners fungeert. Vanuit huis loop je zo naar de wijkhub, je pakt een elektrische deelauto, -scooter of -fiets en rijdt naar je bestemming. Aan het eind van de dag kom je weer bij de hub terug en haal je meteen het pakketje op wat is bezorgd terwijl jij weg was.” Het aanbod van de wijkhubs, zowel qua mobiliteit als voorzieningen, kan worden afgestemd op de vraag vanuit de wijk en de schaal van de hub. In principe zijn alle vormen van deelmobiliteit mogelijk, bijvoorbeeld scooters, stepjes, (e-)fietsen, bakfietsen, Birò’s en auto’s in alle mogelijke soorten en maten. Voor wat betreft voorzieningen kun je onder andere denken aan een pakketpunt, een energie-hub voor de wijk, laadpunten voor elektrisch vervoer, een buurthuiskamer, werkplekken, een fietswerkplaats of een kiosk. Emile Revier: “Naar onze visie zou de hub dicht bij een lokaal voorzieningenpunt moeten liggen, strategisch gepositioneerd in het wegennet.”

Versneller voor mobiliteitstransitie

De eerste modelberekeningen wijzen uit dat een wijkhub tot een sterke afname van autogebruik zal leiden. Dit betekent dat er op termijn veel minder parkeerplakken op straat nodig zijn. En dat resulteert weer in vrijheid voor herinrichting van de openbare ruimte en minder druk op het kleinschalige wegennet. Dit maakt de wijk aantrekkelijker en veiliger voor voetgangers en fietsers. Kortom, de wijkhub zal zowel duurzame deelmobiliteit aanbieden als de voorwaarden scheppen voor het maken van gezonde keuzes. Emile Revier: “De buurt krijgt er echt iets voor terug. Ik geloof dat dit een enorme gedragsverandering teweeg kan brengen en een boost kan geven aan de populariteit van deelmobiliteit.”