Nieuws

Terugkijkend op het jaar 2020: stedelijk landschap

2020, oh wat een jaar! Er was één gebeurtenis die ons allemaal onmiskenbaar heeft getroffen. Gelukkig is er zelfs dit jaar ook veel positiefs gebeurd. Daarom willen we deze maand graag terugblikken op projecten waar we aan hebben gewerkt en waar we erg trots op zijn. Zo willen we dit jaar goed afsluiten en die energie meenemen naar 2021.

We hebben in een aantal van onze projecten ontworpen aan het landschap in de stad. Door het vormgeven van de openbare ruimte creëren we duurzame en gezonde leefomgevingen voor iedereen. We hebben drie projecten geselecteerd die laten zien wat we afgelopen jaar op dit vlak hebben bereikt. In 2021 werken we verder aan deze projecten.

Slachthuissite, Antwerpen

In februari hebben wij samen met Sweco Belgium en LOLA Landscape Architects de ontwerpwedstrijd gewonnen voor het masterplan voor de publieke ruimte van de ‘Slachthuissite’ in Antwerpen. De Slachthuissite wordt herontwikkeld in antwoord op de behoefte aan stadsverdichting. Afgelopen jaar werkten wij aan een ontwerpvoorstel voor een karaktervolle openbare ruimte met een groot sport- en spelprogramma en bovengrondse waterbuffering. Dit ontwerp is de afgelopen weken verder gevoed met de inbreng van bewoners en belanghebbenden, zodat we in 2021 naar een definitief ontwerp kunnen toewerken.

Lees meer over het project

President Lincoln

President Lincoln ligt in het zuiden van Hoofddorp en bestaat uit twee delen; Lincolnpark, een woonwijk, en De President, een werkgebied. Dit jaar zijn we gestart met een ontwerpend onderzoek om te bepalen waar en in welke vorm interactie tussen woon- en werkgebied ruimtelijk mogelijk is en wat de implicaties zijn. De groen- en waterstructuren spelen een essentiële rol omdat ze de verschillende delen van het gebied met elkaar zullen verbinden. Dit vertaalt zich in een aantrekkelijke en ruime openbare ruimte met een sterke ecologische waarde. Eind januari is het masterplan voor De President klaar, waarna we verder gaan met het ontwerp van Lincolnpark en de centrale groenzone.

 

Houd in 2021 onze website en social media in de gaten voor meer informatie!

Sloterdijk

Afgelopen najaar hebben wij samen met Arcadis en Rebel Group de opdracht gekregen om een ontwikkelstrategie te maken voor station Sloterdijk in Amsterdam. De ambitie voor Sloterdijk-Centrum is het transformeren naar een gemengd, hoogstedelijk en groen woon-werkgebied. De overbouwing van het station kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie, want het voegt extra programma toe in het hart van Sloterdijk-Centrum. Hiermee wordt het aanbod aan commercieel vastgoed, voorzieningen en wonen vergroot en het stedelijke karakter versterkt. Hierbij is een goede verbinding tussen de verschillende maaiveldlagen van het station essentieel voor de kwaliteit en levendigheid van de openbare ruimte. In 2021 ontwikkelen we de eerste concepten door tot een ruimtelijk kader dat technisch en financieel haalbaar is.

 

Houd in 2021 onze website en social media in de gaten voor meer informatie!