Nieuws

Slachthuissite Antwerpen

In februari heeft PosadMaxwan samen met Sweco Belgium en LOLA Landscape Architects de ontwerpwedstrijd gewonnen voor het opstellen van het masterplan voor de publieke ruimte van de zogeheten ‘Slachthuissite’ in Antwerpen. De afgelopen weken zijn de inwoners van Antwerpen door middel van een participatietraject betrokken bij het ontwerp als initiatief van de stad samen met AG VESPA. Op donderdag 24 september vindt er een synthesemoment plaats waarop wij laten zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt.

De stad heeft de ambitie om het stadsdeel bestaande uit Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok in de Damwijk, in het noorden van het district Antwerpen, te herontwikkelen. Door de sluiting van het stedelijk slachthuis in Antwerpen is de huidige bestemming van het omliggende gebied achterhaald. De stad heeft daarom samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, Triple Living, een masterplan opgemaakt dat in 2017 werd goedgekeurd. Het doel is een stedelijk project te realiseren met als hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid. Tijdens het participatieproject vonden interviews, sport- en spelactiviteiten voor kinderen, focusgesprekken en wandelingen plaats.

De transformatie is een antwoord op de behoefte aan stadsverdichting, maar dit kan alleen in combinatie met voldoende groene openbare ruimte en voorzieningen. De visie voor de inrichting van het publieke domein is gebaseerd op een grondige analyse van het gevraagde programma van eisen. Dit programma omvat naast voetpaden, wegen en parkeerplaatsen ook een groot sport- en spelprogramma en bovengrondse waterbuffering. Voor een aantrekkelijke, samenhangende en karaktervolle openbare ruimte is het in onze visie van belang een balans te creëren tussen de verschillende programmaonderdelen, waarbij er voldoende ongeprogrammeerde ruimte vrij is voor flexibel gebruik.

De gemaakte keuzes voor het sport- en spelprogramma en ondergronds watermanagement leiden tot een maximaal bruikbaar, maximaal natuurlijk groen en maximaal verbonden openbare ruimte. Het Kalverpad wordt verlengd tot in het park en sluit aan op de Oude Kalverstraat. De bomenrijen in de Oude Kalverstraat en de bomen in het park worden doorgetrokken tot op het Lobroekplein, dat zo wordt omzoomd door bomen. Hierdoor ontstaat een ‘buurtplein onder de bomen’, een groene rand met terrasruimte en een groot open pleindeel voor buurtevenementen.

 

Project website