Nieuws

Meedenken over de toekomst van stationsgebied Leiden

Het participatietraject is een nieuwe fase ingegaan waarin bewoners kunnen meedenken over de toekomst van het stationsgebied in Leiden. Op zaterdag 5 september, tijdens de Meedenkroute wandelden bewoners door het stationsgebied en gaven zij waardevolle input. Ook zijn er deze maand enkele digitale workshops, waarin bewoners kunnen meedenken over specifieke locaties binnen het stationsgebied.

Stationsgebied Leiden

Station Leiden Centraal vormt het hart van het stedelijke en regionale OV-netwerk. Meer dan 100.000 mensen reizen dagelijks via het station de stad in en uit. Daarmee is het stationsgebied één van de belangrijkste gebieden van de stad. Door de groei van de Leidse regio staat deze dynamische plek onder druk en zal de komende jaren het aantal inwoners alleen maar verder toenemen. Om de ruimte optimaal te gebruiken en duurzame mobiliteit te stimuleren, is het daarom noodzakelijk om wonen en werken te verwezenlijken in de buurt van grote OV-knooppunten op de best bereikbare plekken. Op dit moment zijn die kansen op het gebied van duurzame verstedelijking nog onvoldoende benut.

De gebiedsagenda en de gebiedsvisie

 

Het stationsgebied zal uiteindelijk met hulp van de bewoners een bruisende plek worden waar reizen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. Een intensief proces van participatie waarborgt de betrokkenheid van de Leidenaren. Begin dit jaar is de gebiedsagenda opgesteld door gemeente Leiden, PosadMaxwan en Kickstad. De agenda beschrijft in acht onderwerpen de richting voor de toekomst van het stationsgebied, Identiteit, OV-knooppunt, Stad, Duurzaamheid, Openbare ruimte, Verbindingen, Innovaties en Tijdelijke Situatie. Het participatieproces voor de Gebiedsvisie is in vijf fasen opgeknipt. Het opstellen van de gebiedsagenda is onderdeel van fase 1. Tijdens de tweede fase werden bewoners en belanghebbende geïnformeerd over de onderwerpen van de gebiedsagenda. Wij bevinden ons momenteel in fase 3: de Meedenkfase, waarin we dieper ingaan op de agendapunten voor de deelgebieden Morspoort, Morssingel en Connexxionlocatie. In fase 4 zal er gereflecteerd worden op de ontwerpvoorstellen om te komen tot een concept gebiedsvisie. Het doel is om de gebiedsvisie eind eerste kwartaal 2021 in fase 5 door de gemeenteraad vast te laten stellen.

 

Je kunt hier meer informatie over de toekomst van het stationsgebied vinden. 

 

Beeld: Buro JP