Nieuws

Visie Maanweg

De Binckhorst verandert de komende jaren van een overwegend industriegebied naar een grootstedelijk gebied waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. Één van de grootschalige ontwikkelingen vindt plaats aan de Maanweg. Eigenaren, ontwikkelaars en de gemeente Den Haag werken samen om dit gebied in de Binckhorst te ontwikkelen tot een bijzonder woon-werkgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte, (maatschappelijke) voorzieningen en woningen aan het water van de Binckhaven. Deze ambities zijn vertaald in een ruimtelijke visie die door ons is ontwikkeld als basis voor een nog op te stellen gebiedspaspoort.

Het plangebied Maanweg ligt op de zuidelijke rand van de Binckhorst, daar waar Den Haag aan Voorburg grenst. Met 900 tot 1100 woningen draagt het gebied bij aan de woningbouwopgave van de regio. Op dit moment heeft de Maanweg een laagwaardige uitstraling. Het is voor het grootste deel verhard met asfalt, het wordt gedomineerd door autoverkeer en voetgangers hebben maar zeer beperkte ruimte. Verder ontbreken fietspaden waardoor het voor fietsers oncomfortabel is en bovendien gevaarlijke verkeersituaties oplevert. Ook zijn parkeerplaatsen er talrijk en worden deze vaak bezet door auto’s en opleggers die hier voor lange tijd gestald zijn.

 

In onze visie wordt het plangebied aan de Maanweg een aantrekkelijke woonkade, autovrij en met woningen aan het water. We dragen bij aan een betere bereikbaarheid door het realiseren van voorzieningen die aansluiten op de routes voor langzaam verkeer in en rond het gebied. Het openbaar gebied wordt beter begaanbaar voor openbaar vervoer. Door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan zal het verkeersaanbod in dit gebied op korte termijn afnemen. Dit biedt kansen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers en versterking van de groene kwaliteiten.

 

De nieuwe woningaantallen zorgen tegelijkertijd voor draagvlak voor nieuwe voorzieningen die het beperkte aanbod aanvullen. Tussen de bouwblokken komen toegankelijke verblijfsruimtes aansluitend op het karakter van het kademilieu met ruimte voor sporten en bewegen. In één van de bouwblokken wordt een kindercentrum opgenomen met een basisschool en crèche. Verspreid over het plan zullen ook een horecavoorziening, supermarkt en kleinschalige sport- en zorgvoorzieningen een plek krijgen.

 

Voordat de gemeente en samenwerkende partijen deze visie voor de Maanweg verder gaan uitwerken, willen ze graag meningen, ideeën, zorgen of andere gedachtes horen. Daarom kan je tot 1 oktober 2020 online meedoen aan het participatietraject. Ga naar gebiedmaanweg.denhaag.nl en denk mee over de toekomst van de Maanweg!