Nieuws

Het vernieuwde Masterplan 2.0 voor Arenapark

Het afgelopen jaar hebben wij in opdracht van de gemeente Hilversum gewerkt aan een ambitieus Masterplan 2.0 voor het Arenapark over de doorontwikkeling van dit gebied tot pakweg 2035. Het Arenapark is een 30 ha grote kantoorlocatie in de zuidoostflank van Hilversum op een gunstige locatie met forse ruimte voor groei. Eerder al werkten wij aan een Masterplan 1.0 in samenwerking met Sweco, Goudappel Coffeng en Drijver en partners, waaruit het nieuwe Masterplan 2.0 is voortgekomen. Dit nieuwe masterplan is op 1 juli 2020 unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Deze goedkeuring brengt een toekomstbestendig en bruisend bedrijvenpark een stap dichterbij waar werken, wonen, sporten en leren elkaar zullen versterken. De ontwikkeling van het Arenapark komt nu in de volgende fase terecht waarin het masterplan wordt uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Tegelijktijdig wordt er ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van de (door)ontwikkeling van het park worden beschreven. De gemeente streeft ernaar om beide plannen voor de zomer van 2021 gereed te hebben.

Stimuleren van duurzame mobiliteit door heldere ruimtelijke structuur


De openbare ruimte op het Arenapark wordt momenteel gekenmerkt door onduidelijke routes, lage ruimtelijke kwaliteit en dominantie van autoverkeer- en parkeerplekken. In Masterplan 2.0 staan fietsers en voetgangers daarom centraal en krijgen zij prioriteit in de herinrichting van het Arenapark. Door een aantal wegen te verleggen, ontstaat er een nieuwe structuur die helder en simpel leesbaar is. Deze zal worden gestuurd door twee kruisende assen, waarmee voetgangers en fietsers bijna geheel conflictvrij het Arenapark kunnen betreden en doorkruisen. Fietsen op en naar het Arenapark wordt veiliger, sneller en aantrekkelijker gemaakt door een nieuwe fietstunnel en algehele kwaliteitsverbetering van het netwerk. Daarnaast worden trottoirs, pleinen en brede wandelboulevards aangelegd voor voetgangers.

 

Door de nieuwe ontwikkelingen zal ook de hoeveelheid autoverkeer toenemen, maar door aanpassing van de ontsluiting van het autoverkeer wordt overlast beperkt. De huidige zichtbaarheid van de grote hoeveelheid parkeerplekken wordt opgelost door ondergronds te gaan of door een goed ontworpen parkeergebouw. Daarnaast zal een mogelijke verplaatsing van het station naar het hart van het Arenapark (een wens van de gemeente) meer bezoekers uitnodigen de auto te verruilen voor de trein voor dagelijks woon-werkverkeer. Verplaatsing van het station vraagt echter nog veel vervolgonderzoek om de (financiële) haalbaarheid ervan in kaart te brengen.

Flexibele ontwikkelkavels

In de nieuwe structuur wordt de openbare ruimte omsloten door drie grote ontwikkelkavels, waarbinnen kantoren, woningen, een atletiek- en gymhal, hotel en action sporthal (geschikt voor skaten en BMXen) ontwikkeld zullen worden en mogelijk een internationale school. Deze mix aan voorzieningen draagt bij aan de levendigheid en sociale veiligheid van het nieuwe Arenapark. Voor de kavels zijn richtlijnen vastgesteld waar de ontwikkelingen aan moeten voldoen met speciale aandacht voor het maken van publieke, transparante plinten. Binnen deze richtlijnen zijn meerdere ontwikkelvarianten en kansen voor verdere verdichting mogelijk waardoor het Masterplan flexibiliteit biedt bij eventuele wijzigingen in de toekomst.

Een groen Arenapark


Om een aantrekkelijkere openbare ruimte te creëren zet het masterplan in op vergroening passend bij de omliggende heidenatuur van de Laapersheide. Deze heidebegroeiing creëert een groene omgeving in het Arenapark met aandacht voor ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor nieuwbouw geldt o.a. een nul-op-de-meter normering en zal energie worden opgewekt op daken, gevels en in de openbare ruimte. Vervolgens zal opgevangen hemelwater gebruikt worden voor koeling en de bewatering van het groen.

Voor deze opdracht werken we samen met ingenieursadviesbureau Sweco en de adviesbureaus Goudappel Coffeng en Drijver en Partners.

Naar eerder Arenapark nieuws