Nieuws

Op weg naar een ambitieus Masterplan Arenapark

In opdracht van de gemeente Hilversum werken we aan een ambitieus masterplan voor het Arenapark in Hilversum. Met de doorontwikkeling van dit bedrijvenpark wil de gemeente een toekomstbestendig, vitaal park realiseren waar werk, sport en ontspanning elkaar versterken. In nauwe samenspraak met omwonenden, ondernemers, gebruikers en vastgoedeigenaren is een eerste versie van het masterplan opgesteld. Deze is onlangs goedgekeurd door het College van B&W. Op advies van de Hilversumse gemeenteraad wordt deze versie nu verder uitgewerkt tot een definitief masterplan.

Het kantorenpark uit begin jaren ’90 beslaat zo’n 30 hectare en telt meer dan 50 bedrijven, diverse scholen en sportfaciliteiten. Dagelijks ontvangt het park duizenden mensen die er komen werken, leren en sporten. Toch is het gebied nog niet af. Er zijn braakliggende percelen en een groot deel van de openbare inrichting is nog niet of voor tijdelijke duur aangelegd. Het masterplan moet vorm geven aan de doorontwikkeling van het gebied tot pakweg 2035.

Het plan focust op ruimte voor groei van de werkgelegenheid, extra vloeroppervlakte voor werken en andere functies (waaronder mogelijk wonen), de wens om het NS station te verplaatsen, betere bereikbaarheid, nieuwe sportvoorzieningen en kenmerkende natuur op het park. De definitieve versie van het masterplan wordt naar verwachting in december 2019 in de gemeenteraad besproken.

Voor deze opdracht werken we samen met ingenieursadviesbureau Sweco en de adviesbureaus Goudappel Coffeng en Drijver en Partners.

Naar eerder nieuws Arenapark