Nieuws

Amsterdam Bullewijk: van gesloten naar open buurt

Hoe kan het Amsterdamse Bullewijk een levendiger straatbeeld krijgen en de aangrenzende wijken Bijlmer-Centrum en Amstel III beter verbinden? In opdracht van het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzochten we de mogelijkheden.

Het spoor waar Station Bullewijk aan ligt vormt de scheidslijn tussen deze twee wijken, die ieder hun eigen kansen en uitdagingen hebben. De infrastructuur in Bullewijk is nu nog dominant; de leefbaarheid is ondergeschikt aan de bereikbaarheid. Er is nu sprake van gescheiden, intern georiënteerde eilanden met een monofunctioneel programma. Sterkere verbindingen zijn nodig tussen verschillende ontwikkelingen; verbindingen die kruisen met de barrières, routes en programma’s. Maximale doorstroming verandert zo in maximale ontmoeting. Ontwikkeling van het station tot levendig knooppunt zorgt voor meer uitwisseling tussen de wijken en geeft de omgeving een enorme upgrade. Het spoor verandert zo van obstakel tot ruggengraat voor ontwikkeling van het gebied, en Bullewijk van gesloten naar open stad.

De Gemeente Amsterdam vroeg het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om hulp bij deze opgave. Drie teams droegen vervolgens ontwerpoplossingen voor specifieke thema’s aan:

-          PosadMaxwan: mobiliteit en bereikbaarheid
-          Felixx Landscape: veiligheid en gezondheid
-          Studio L A: fietsverbindingen