Nieuws

Masterplan voor duurzaam Arenapark in Hilversum

PosadMaxwan, ingenieursadviesbureau Sweco en de adviesbureaus Goudappel Coffeng, Buiting Advies en Drijver en Partners maken een nieuw masterplan voor het Arenapark in Hilversum. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum en de eigenaren en gebruikers van het Arenapark. Ambitie is om het park de komende jaren te ontwikkelen tot een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig gebied waarin sport, ontspanning en werk elkaar versterken.

De vijf partijen hebben als team in naam van PosadMaxwan de aanbesteding gewonnen. De gemeente Hilversum beoordeelde de inzendingen op twee criteria: plan van aanpak en visie op duurzaamheid. Op beide punten scoorde PosadMaxwan uitstekend. Projectwethouder Annette Wolthers is blij met de uitkomst van de aanbesteding: “Met PosadMaxwan hebben we een sterk team om de planvorming in te gaan. Zij begrijpen dat wij als gemeente willen aansluiten bij de wensen en posities van de eigenaren en gebruikers van het gebied. Wat we ook belangrijk vinden is dat ze al vroegtijdig in overleg gaan met de bewoners van de omliggende wijken.”

Aan de onderzoeken en ontwerpen voor het Arenapark wordt inmiddels gewerkt. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2019 het masterplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het masterplan vormt de basis voor bestemmingsplanwijzigingen en gemeentelijke investeringen.