Nieuws

Eerste ontwerp openbare ruimte Slachthuissite goedgekeurd

Het eerste ontwerp voor de publieke ruimte in de Slachthuissite in Antwerpen is goedgekeurd. In februari 2020 hebben wij samen met Sweco Belgium en LOLA Landscape Architects de ontwerpwedstrijd gewonnen voor het opstellen van het masterplan voor deze publieke ruimte. Afgelopen zomer werd de buurt betrokken bij het ontwerp als initiatief van de stad samen met AG Vespa. In de aanloop naar het voorontwerp van de publieke ruimte is er eind februari 2021 opnieuw een participatietraject georganiseerd.

In dit eerste ontwerp is de publieke ruimte een echte ‘verbinder’ die de nieuwe en bestaande delen van de wijk op elkaar laat aansluiten door, onder meer, groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Ook is er veel aandacht voor voetgangers en fietsers en is zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid. Eind 2021 is het definitieve ontwerp van de publieke ruimte gereed. 

Lobroekplein

Dit wordt een intiem horecaplein met terrassen onder de bomen. Het fungeert  als het hart van de wijk. Ook komt er een speelfontein. Het plein krijgt een groene omranding en kan flexibel worden onderverdeeld voor buurtevenementen.

Oude Kalverstraat

 

Deze straat vormt de hoofdingang tot het gebied met een groene uitstraling. Een groene berm scheidt fiets- en voetpaden gescheiden van de rijbaan. . Parkeermogelijkheden in de straat bevinden zich onder een dubbele bomenrij. Een groene middenberm waar mogelijk maakt oversteken gemakkelijker. 

Kalverpad

Avontuurlijk spelen in de stadsnatuur staat hier centraal. Ook biedt de groene ruimte mogelijkheden voor samentuinen waarin bewoners samen ecologisch kunnen tuinieren.

Frontstraten langs de Slachthuislaan

 

De aangeplante bomen langs de Slachthuislaan vormen een groene geluidsbuffer. De parkeerclusters krijgen door bomen en een groene waterdoorlatende vloer een maximaal groene inrichting. Een verlenging van het Kalverpad zorgt ervoor dat de groene uitstraling verder wordt doorgetrokken.

Kalverwei

Op deze plek komt een buurtpark in de vorm van een bomenweide, met ruimte voor sport en/of spel, buurtevenementen en speelplekken. De Kalverwei stimuleert ontmoeten in het groen.

Straten Kalverweibuurt

 

Deze woonstraten kenmerken zich door brede stoepen, bomen en geveltuinen, die een leefbare en groene uitstraling geven. Ze worden verbonden met het Kalverpad en de Kalverwei.

Hallenplein

Een openbare ruimte met een groene karakter voor verblijven, spelen en sport. In de lente en herfst staan de bloembollen in volle bloei die de weide een vrolijk aanzicht bieden.

Hallentuin

Door deze verdiepte watertuin loopt water afkomstig van de daken van de slachthuishallen. Het staat vol met bijzondere planten waarover gewandeld kan worden. De route vormt een speelplek voor jonge kinderen met zitplekken voor ouders.

Kadepark

In dit toekomstige waterlandschap staat sporten centraal. Er komen diverse mogelijkheden voor stedelijke sportclusters in combinatie met paviljoenen voor verenigingen en/of horeca op de kade. De ruwe materialen en lokale beplantingen langs het Lobroekdok geven het Kadepark haar karakter.

 

Alle toekomstbeelden zijn gemaakt in samenwerking met Sweco Belgium en LOLA Landscape Architects.