Nieuws

PosadMaxwan in Digital City Program

Op 5 februari is het Digital City Program officieel van start gegaan. Dit programma richt zich op digitale oplossingen voor integrale en duurzame stedelijke planning via digital twinning en virtual reality. Samen met circa 20 partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs werken we hieraan samen.

Het Digital City Program is het eerste programma van het Urban Development Initiative (UDI), dat voortgekomen is uit de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development en de TU/e, samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft.

In een digital twin wordt de fysieke stad digitaal nagebouwd. Mogelijke ingrepen in de echte omgeving kunnen dan eerst digitaal worden ontworpen om te testen wat de effecten zijn. Dit soort beleidsondersteunende instrumenten helpen om complexe stedelijke vraagstukken integraal inzichtelijk te maken. Het vormt daardoor een goed instrument voor co-creatie en besluitvorming in de samenwerking binnen overheidsinstellingen en in de afstemming met haar partners. Ook draagt het nadrukkelijk bij aan het verbeteren van inwonerparticipatie. Deze werkwijze scheelt tijd en geld en leidt tot meer draagvlak voor de te maken keuzes. Projecten als Eindhoven Internationale Knoop XL en Brainport Smart District fungeren als showcases waarin digitale oplossingen toegepast worden.  

Andere partijen binnen het Digital City Program zijn onder meer TNO, Sweco, Heijmans, Royal Haskoning DHV, Fontys en TU Delft. Samen met hen en andere geïnteresseerde partijen werken we als groep het programma het komende half jaar verder uit, waarna het rond de zomer van 2021 gelanceerd wordt en de uitvoeringsfase start.