Nieuws

Interactieve kaart Flevoland: ruimtelijke ambities voor 2050

Samen met VINU hebben we een interactieve kaart voor de provincie Flevoland ontwikkeld. Deze brengt de bestaande en toekomstige ruimteclaims in beeld en maakt duidelijk hoe en waar die met elkaar botsen. Hiermee kan de provincie verder vorm geven aan haar ruimtelijke strategie richting 2050.

De provincie Flevoland denkt na over de toekomstige inrichting van de ruimte. Net als in de rest van het land is in Flevoland de druk op de ruimte groot. Vanwege het tekort aan woningen in de regio’s Amsterdam en Zwolle onderzoekt Flevoland de mogelijkheden om de komende 20-30 jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen, met bijbehorende economische ontwikkeling, infrastructuur en met behoud van een aantrekkelijke en groene omgeving. Daarnaast is ruimte nodig voor duurzame energieopwekking zoals windmolens en zonneparken, voor uitbreiding van de natuur en het aanplanten van nieuwe bossen tegen de klimaatopwarming. En dan moet er ook nog ruimte blijven voor recreatie en voor het verbouwen van voedsel. Want Flevoland heeft de beste landbouwgronden van Nederland.

 

Vraag Flevoland: maak de opgave visueel

Hoe verhouden deze claims zich tot elkaar? Gaat het over een strijd, zoals de Volkskrant eind vorig jaar beschreef of kunnen verschillende claims elkaar versterken om tot een duurzame, toekomstbestendige ruimtelijke inrichting te komen? Om deze vragen te beantwoorden werkt de Provincie Flevoland, samen met de gemeenten en andere partners, de komende tijd aan een ruimtelijke strategie 2050.

Als onderdeel van dit traject wilde Flevoland graag een complete en visuele weergave van de ruimtelijke opgave, dus van alle ruimtelijke claims waarover gesproken wordt. De kaart moest in één oogopslag antwoord kunnen geven op vragen als: waar zijn nieuwe woningen en infrastructuur voorzien? Waar is ruimte voor de vele hectare nieuw bos? Waar worden de zon- en windparken gepland en welke economische activiteit wil de provincie mogelijk maken?

En: wat gebeurt er als je verschillende claims over elkaar heen legt? Past dat wel? Waar ontstaan kansen om verbindingen te leggen tussen opgaven en ambities te combineren?

 

Aanpak VINU en PosadMaxwan

Om de vraag van de provincie Flevoland goed te kunnen beantwoorden waren twee zaken cruciaal. Ten eerste zorgen dat de juiste data en input voor de ruimtekaart op tafel kwam. Hiervoor werd onder leiding van VINU, en in een intensieve samenwerking met de afdeling Strategie en Beleid van Flevoland, een kort en effectief projectmatig proces doorlopen met een aantal werksessies. Tweede uitdaging was met deze data een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen waarmee strategen, beleidsmedewerkers en beslissers geholpen worden bij hun strategische afwegingen. Hiervoor vertaalde PosadMaxwan de data naar interactief kaartmateriaal.

 

Resultaat: interactieve digitale ruimtekaart

Als resultaat leverden we een interactieve digitale ruimtekaart op en begeleidden we een strategische sessie voor het college van Gedeputeerde Staten. Op de kaart zijn de verschillende ruimteclaims in beeld gebracht en kunnen op gebruiksvriendelijke manier met elkaar worden geconfronteerd door ze over elkaar heen te projecteren. Het is een instrument geworden dat Flevoland helpt bij voeren van de juiste discussies en kan helpen bij de verdere ruimtelijke analyse. Hiermee beschikt de Provincie Flevoland over een bruikbaar instrument waarmee ze verder kunnen werken aan hun ruimtelijke strategie richting 2050.

 

Partner: VINU