Nieuws

#MOTM: Bereikbaarheid aan de westkant van Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) slibt dicht. De groei van de regio, zowel in inwonersaantallen als werkgelegenheid, stagneert wanneer het mobiliteitsnetwerk in 2030 aan zijn verwachte maximale capaciteit zit. De oplossing voor het vastlopen van het dagelijkse verkeer ligt in een uitbreiding van het regionale OV.

Duurzame investeringen

Om te voorkomen dat het dagelijkse verkeer zal vastlopen, wil de stad investeren in het doortrekken van de NoordZuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en in het sluiten van de Ringlijn tussen Amsterdam Centraal en Isolatorweg. De toegenomen bereikbaarheid aan de Westkant van Amsterdam maakt niet alleen de bouw van 90.000 nieuwe woningen mogelijk, maar ook de creatie van 70.000 extra banen in de ontsloten gebieden. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan een duurzame en aantrekkelijke MRA.

 

Grensoverschrijdend profijt

Maar de winst die het oplevert beperkt zich niet tot de regio. Het metronet verbindt na de uitbreiding de belangrijkste economische centra van de regio, zoals Schiphol, Hoofddorp en de Zuidas. Dit komt het economisch groeivermogen van Nederland ten goede. Ook kunnen treinreizigers binnen de MRA makkelijker de metro nemen. Met die vrijgekomen ruimte op het spoor kunnen meer treinen naar de rest van Nederland rijden en korte afstandsvluchten vervangen worden door internationale treinen. Daarmee draagt deze regionale ontwikkeling zelfs op nationaal én internationaal niveau bij aan meer duurzaamheid en betere verbindingen.

 

Kaarten als onderbouwing

De kaarten die we maakten voor de gemeente Amsterdam over deze ontwikkeling, inclusief de dreigende knelpunten en de positieve gevolgen, zijn gebundeld in een boekje. Dat is door de gemeente verspreid onder inwoners en geïnteresseerden om de kansen op alle schaalniveaus uit te lichten en het draagvlak te vergroten. Deze kaart van de uitbreiding van het OV-netwerk lichten we graag uit als onze #mapofthemonth van januari.