Nieuws

#MOTM: Nationaal Water Programma 2022-2027

Water is van levensbelang voor Nederland. Het beïnvloedt waar en hoe we leven en heeft impact op onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Om aan te geven hoe we omgaan met de uitdagingen van ons water, en om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027. Hiervoor brachten wij grote uitdagingen zoals klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk in kaart en hoe deze met elkaar samenhangen, te zien op deze #mapofthemonth.

We moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaat robuuste zoetwatervoorziening tegen toenemende droogte. Ook de zorg voor goede waterkwaliteit en duurzame drinkwatervoorziening verdient aandacht. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dragen voor het opstellen van het plan gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

T/m 21 september 2021 liggen de ontwerpteksten voor het NWP hier ter inzage. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en gepubliceerd.