Nieuws

#MOTM: Leiden Centraal

Het nieuwe stationsgebied Leiden Centraal ondergaat een groene metamorfose. Om deze drukke omgeving aantrekkelijk, aangenaam en duurzaam te maken hebben we een gebiedsvisie opgesteld. Hierin introduceren we zogeheten ‘pocket parks’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, spelen, sporten of tuinieren en groenten kunnen verbouwen.

De mogelijkheden voor parkeren in het stationsgebied wordt beperkt. Dat sluit goed aan op het streven naar een duurzame mobiliteit en een autoluwe binnenstad. De parkeerplaatsen voor auto’s die er wel komen, worden allemaal inpandig, ondergronds en/of bovengronds. Een prettige bijkomstigheid is dat dit ruimte oplevert waar de bewoners geveltuinen aan kunnen leggen en onderhouden. Ook komen er groene openbare ruimtes op de dakvlakken waar bewoners kunnen ontspannen. Ze dienen daarnaast als oplossing om regenwater te bufferen en het hitte-eilandeffect te verminderen.

 

De bestaande flora in het gebied zijn niet geschikt vanwege het veranderende klimaat. Daarom zochten we naar soorten die al elders in Europa voorkomen en hier beter tegen bestand zijn. We hebben deze nieuwe soorten zorgvuldig geselecteerd, zodat ze voedsel bieden aan bijvoorbeeld bijen en vlinders, en er zo voor zorgen dat de gewenste soort ook daadwerkelijk naar de nieuwe biotopen trekt.

 

Insecten en vogels zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied en de beleving van de natuur. Bovendien hebben we groene soorten geselecteerd die met ieder seizoen mooi mee kleuren.

Lees meer