Nieuws

Groen en aantrekkelijk In de Bogaard in Rijswijk

De transformatie van winkelcentrum In de Bogaard is weer een stap dichterbij. Met de goedkeuring van het masterplan eind december door de gemeenteraad van Rijswijk is de weg vrij voor de ambitieuze herontwikkeling van het gebied. Het masterplan vormt de leidraad voor de transformatie van het winkelcentrum tot een groen, stedelijk centrum. De afgelopen twee jaar werkten we samen met onder andere APPM Management Consultants en adviseur Klaas de Boer in opdracht van de gemeente Rijswijk aan de plannen die het winkelcentrum moeten omvormen tot een gebied waar het prettig wonen, werken en winkelen is.

Kansen voor transformatie

Het eens zo moderne en drukbezochte winkelcentrum heeft al geruime tijd last van structurele leegstand. Ook vormt het gebied momenteel een weinig aantrekkelijke verblijfsplek. De mogelijkheden zijn echter groot; niet alleen is In de Bogaard zowel lokaal als regionaal erg gunstig gelegen maar ook wordt verwacht dat Rijswijk de komende tijd nog verder groeit qua inwoners. Het masterplan schept het kader voor een gedaantewisseling waarin het monofunctionele eiland In de Bogaard tot een aantrekkelijk en verbonden onderdeel van de stad transformeert. Een groene verblijfsplek waar bestaande en nieuwe inwoners elkaar ontmoeten, wonen en winkelen.

Masterplan als aanjager van verandering

Door het transformeren van een groot aantal vierkante meters winkeloppervlakte, het toevoegen van vele (verschillende typen) woningen en door de buitenruimte veel groener en aantrekkelijker te maken wordt In de Bogaard weer compacter en levendig. De focus ligt op verblijven, verbinden en ontmoeten. Daarnaast is in het masterplan veel aandacht voor nieuwe verbindingen met de omliggende wijken en de transformatie van de Prinses Beatrixlaan waardoor het karakter van het gebied structureel kan veranderen. (artikel gaat verder onder de afbeelding)

Dialoog als basis

Het ambitieuze masterplan is mede tot stand gekomen omdat vanaf het begin met diverse eigenaren en ontwikkelaars doorlopend het gesprek is gevoerd over de mogelijkheden voor transformatie die zij mogelijk zouden kunnen maken. De wisselwerking van de dialoog tussen publieke en private partijen heeft geleid tot het masterplan. Dit heeft er toe geleid dat verschillende partijen inmiddels aan de slag willen met de transformatie van In de Bogaard, om de papieren plannen om te gaan zetten in concrete verbetering. Nu het masterplan is goedgekeurd door de gemeenteraad kunnen de nodige vervolgstappen worden gezet. Zo is inmiddels ook een quality-team geformeerd dat de gemeente zal adviseren bij de nadere uitwerking van alle plannen. Han Dijk, partner van PosadMaxwan en nauw betrokken bij het masterplan, zal dit team van adviseurs voorzitten.

 

Verder bouwen aan Rijswijk

Volgens Arjen Stam, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente, is de vaststelling van het Masterplan In de Bogaard een enorme mijlpaal voor Rijswijk: “Met het Masterplan ligt er een stevig fundament voor de integrale transformatie van het gebied tot een levendig groen stadscentrum. Met ons team van in- en externe adviseurs, waarin PosadMaxwan een prominente rol speelde, hebben we enorm hard gewerkt aan een realistisch en ambitieus plan, met draagvlak onder eigenaren, winkeliers en bewoners. Een proces om trots op te zijn en om op voort te borduren richting realisatie.”

De transformatie van In de Bogaard start met de aanleg van het nieuwe Bogaardplein waarvoor de plannen parallel aan het masterplan al uitgewerkt werden. Voor deze prelude op het nieuwe In de Bogaard gaat naar verwachting begin 2020 de eerste schop de grond in. Maar met de goedkeuring van het masterplan zullen de komende jaren vele ontwikkelingen elkaar stapsgewijs opvolgen. Daarmee levert het gebied een belangrijke bijdrage aan de duurzame groei van Rijswijk.

 

NB Andere partners waarmee we aan het plan hebben gewerkt zijn: WYNE Strategy & Innovation, Empaction, COUP Group, Goudappel Coffeng en Peutz.