Nieuws

Voorverkenning reconstructie Ring West in Groningen

De stad Groningen groeit en krijgt hierdoor met nieuwe opgaven te maken. Om Groningen goed bereikbaar te houden is een verkenning gestart naar reconstructie van de Ring West. De gemeente en provincie Groningen grijpen deze opgave aan om tegelijkertijd de omgeving van de Ring van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De ambities voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving vormen hiermee een integraal onderdeel van deze opgave.

Samen met advies-/ingenieursonderneming Arcadis en mobiliteitsadviseurs Goudappel Coffeng, hebben we een voorverkenning uitgevoerd naar verschillende ruimtelijke scenario’s voor de Ring en omgeving. Aan de hand van bouwstenen zijn de belangrijkste ontwerpkeuzes in beeld gebracht:

  • Hoogteligging van de Ring: door de Ring (half) verdiept aan te leggen, wordt de overlast van de Ring tot een minimum beperkt en kan maximaal worden ingezet op een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Een Ring op maaiveld is betaalbaarder, maar vormt een barrière in de stad.

  • Ontwerp van de kruisingen: fietsers, voetgangers en auto’s moeten elkaar op veilige en aantrekkelijke wijze kunnen kruisen. Een compacte kruising biedt meer ruimte voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

  • Extra dwarsverbindingen: wanneer de Ring verdiept wordt aangelegd, is het mogelijk extra dwarsverbindingen voor fietsers en voetgangers toe te voegen om zo de omliggende wijken beter te verbinden.

  • Inrichting van de openbare ruimte: de omgeving van de Ring dient nu voornamelijk als verkeersruimte en heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. Om deze zone ook te ontwikkelen als aantrekkelijke verblijfsruimte, wordt de openbare ruimte en het naastgelegen park opgewaardeerd.

De bouwstenen kunnen worden samengesteld tot scenario’s en daarmee worden gebruikt om de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële kaders te kunnen bepalen voor de formele planstudie.

 

Naar de animatie