Nieuws

Vier metropoolvarianten als ontwikkelkader regio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit sterk. Samen met de regio en het Rijk hebben we vier mogelijke ontwikkelperspectieven opgesteld binnen de programmalijn NRS (Netwerk, Ringen en de Stad). Deze perspectieven zijn op hun beurt weer verwerkt in het onlangs verschenen advies ‘Enorm veel keuze & ongelooflijk nabij’ van Rijksadviseur Daan Zandbelt.

In dit document houdt Zandbelt een pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. Dat kan door met bereikbaarheid en verstedelijking de keuzevrijheid en nabijheid te vergroten.

De ontwikkelperspectieven laten varianten zien waarin de woningbehoefte een plek krijgt, in relatie tot de groei van de werkgelegenheid en de infrastructuur die nodig is. Dit ontwikkelperspectief als onze #mapofthemonth van november laat een van die varianten zien, namelijk de Netwerkmetropool. De nadruk ligt hierin op een veelzijdig netwerk van meerdere kernen met sterke regionale verbindingen. Amsterdam is als spil in het netwerk, en regionale centra zoals Almere, Zaandam, Hoofddorp en Haarlem ontwikkelen zich tot multifunctionele kernen. Hierbij wordt ingezet op een regionale schaalsprong van het OV.

De andere perspectieven gaan uit van de metropool in een lineaire, compacte of tapijtvorm. De nadruk in de lineaire metropool ligt op de zuidelijke corridor, zowel voor multimodale bereikbaarheid en ontvlechting van OV-systemen als op het gebied van verstedelijking. In de compacte metropool staat maximale connectiviteit en verdichting van de agglomeratie Amsterdam centraal. Er wordt ingezet op snelle en betrouwbare verbindingen tussen grote steden en belangrijke economische regio’s. Verdichting vindt vooral plaats in hoge dichtheden in Amsterdam, afnemend in intensiteit richting het buitengebied. In de tapijtmetropool tot slot worden verschillende typologieën ‘uitgesmeerd’ over een groter gebied. Dit levert een grote rijkdom op aan verschillende woonmilieus in verschillende dichtheden, aansluitend bij de vraag van woningzoekenden en de betaalbaarheid van het aanbod.

Lees hier het advies ‘Enorm veel keuze & ongelooflijk nabij’ met meer informatie over de vier perspectieven.