Nieuws

TU Delft Campus: ruimte voor groei

Het ruimtelijk ontwikkelperspectief dat we voor de campus van de TU Delft gemaakt hebben, is officieel vastgesteld door het College van Bestuur van de TU Delft. Het perspectief geeft richting aan de groei van de universiteit. Samen met de TU Delft hebben we vier verhaallijnen opgesteld die een ‘nieuw verhaal van de campus’ vormen. The spatial development framework we created for the Delft University of Technology campus been approved by the university’s executive board. It provides direction for the university’s future growth. We worked with the university to develop four storylines that together make up a new “campus story”.

De eerste lijn gaat over een ‘groene & natuurlijke campus’, met aandachtspunten als klimaatadaptatie, structuren van groen en water, het versterken van de ecologische waarde en het bereiken van een circulaire en CO2-neutrale campus.

De tweede lijn betreft een ‘gezonde & levendige campus’, met ruimte voor wandelaars en fietsers, maar ook voor het stimuleren van ontmoetingen. Daarbij horen clusters van collectieve voorzieningen, plekken voor sport en cultuur, naast plekken van rust.

Ten derde is er de verhaallijn ‘meer mensen & minder gebouwen’, over het groeiend aantal studenten die relatief minder ruimte nodig hebben door compactere en breed inzetbare gebouwen. Ook komen hierbij overwegingen rond vastgoed en ruimte, tijdelijke programmering en leegstand ter sprake.

De verhaallijn ‘identiteit & kruisbestuiving’ tot slot betreft de ruimtelijke identiteit van de campus, met herkenbare clusters van gebouwen waar ontmoeting en kruisbestuiving plaatsvindt.

De vier verhaallijnen zijn verwerkt in onderstaande visiekaart.

Naar project