Nieuws

Prettig fietsen met MAKE SPACE GREAT AGAIN

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het prettig fietsen blijft in onze grote steden? Die vraag stond centraal in de opgave ‘Ontwerpen aan Nederland Fietsland’ van het College van Rijksadviseurs. Binnen dit kader studeerde PosadMaxwan als een van de vier betrokken onderzoeksteams op verbetering van binnenstedelijke leefbaarheid door middel van alternatieve verkeer- en parkeeroplossingen. Utrecht Zuidpoort (het zuidelijke entreegebied naar het centrum) diende als case study voor ons onderzoek, onder de titel MAKE SPACE GREAT AGAIN.

Steden omarmen massaal de fiets als duurzaam en populair vervoersmiddel, maar tegelijkertijd leidt de populariteit van de tweewieler tot nieuwe uitdagingen. Dat geldt ook voor Utrecht, waar meer dan 100.000 fietsers dagelijks de binnenstad doorkruisen op weg naar school, werk, winkels of station. Door toename van het aantal fietsers en de bijbehorende infrastructuur staat de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk.

MAKE SPACE GREAT AGAIN richt zich op de ontwikkeling van tools om geparkeerde auto’s en fietsen uit het overvolle straatbeeld te halen. Zo ontstaat ruimte voor een aantrekkelijker inrichting van de openbare ruimte en een verbetering van de fiets- én loopbaarheid van Nederlandse binnensteden. Door bij iedere infrastructurele ingreep de ruimtelijke kwaliteit centraal te stellen, verbetert zowel de bereikbaarheid als leefbaarheid.

De opgave ‘Ontwerpen aan Nederland Fietsland’ komt voort uit het pleidooi Nederland Fietsland uit 2014. Toenmalig Rijksadviseur Infrastructuur & Stad en PosadMaxwan partner Rients Dijkstra pleitte daarin voor het hernieuwen van de positie van de fiets in het mobiliteitsdenken binnen de Rijksoverheid.