Nieuws

Urgente opgaven, nieuwe regio’s?

Veel van de urgente opgaven waar Nederland voor staat worden op provinciaal niveau aangepakt, of zelfs regionaal. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven op het gebied van woningbouw of energietransitie. Maar zijn de Nederlandse regio’s zoals we die nu kennen nog wel de meest werkbare op weg naar een meer duurzame leefomgeving? Of vragen deze opgaven om een nieuwe ruimtelijke indeling van het land?

PosadMaxwan maakte deze kaart in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). De Rli heeft een advies opgesteld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in aanloop naar de Nationale Omgevingsvisie, een belangrijk instrument in de transitie naar een duurzame leefomgeving.