Nieuws

Quickscan luchthaven in zee

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van verplaatsing van Schiphol naar een eiland in zee? In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden we onderzoek hiernaar in de vorm van een quickscan.

De grootste winst ligt op het gebied van verbetering van de leefkwaliteit in de omgeving van Schiphol, ruimte voor ontwikkeling en de groei van de luchtvaart. De grootste kosten zijn de aanlegkosten, het behalen van CO2-doelen, zichtbaarheid vanaf de kust met gevolgen voor toerisme en recreatie, tussentijds investeren op de huidige locatie en tijdverlies door de verbinding.

De opdracht is uitgeschreven naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer. Daarin is gevraagd om een analyse van de stand van de techniek in vergelijking met eerdere onderzoeken naar verplaatsing van Schiphol naar zee. Dit dient als input voor de Luchtvaartnota 2020-2050 die later dit jaar zal verschijnen.

Naar de quickscan