Nieuws

SADC Brede Welvaart: Innovatie voor Welzijn in de Schiphol-regio

Hoe kunnen we het welzijn van medewerkers evalueren? Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen informeren en monitoren zodat ze eraan bijdragen? Dit zijn vragen waar veel organisaties en bedrijven vandaag de dag mee worstelen, waaronder de Schiphol Area Development Company (SADC). Samen met hen hebben we een oplossing gevonden: een innovatieve digitale tool voor het analyseren en monitoren van menselijk welzijn, bekend als 'Brede Welvaart' (Broad Prosperity).

Deze op data gebaseerde tool biedt gedetailleerde inzichten in welzijnsfactoren en vormt een cruciale stap naar het verbeteren van het welzijn in de regio rond Schiphol. De pilot is geïntegreerd in het Digital Twin-platform dat we eerder hebben ontwikkeld voor SADC, wat bijdraagt aan de realisatie van hun 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)'. Op deze manier bieden we een geïntegreerde aanpak die zorgt voor een gezondere en aangenamere omgeving voor iedereen die deze gebieden bezoekt en er werkt.

Wat maakt deze pilot bijzonder?

Wanneer we praten over Brede Welvaart wordt er meestal gefocust op woongebieden. Vaak worden werklocaties nog over het hoofd gezien, terwijl we een aanzienlijk deel van onze dag in onze werkomgeving doorbrengen. Om deze reden hebben we ons in dit project specifiek gericht op werklocaties en twee specifieke studiegebieden geselecteerd: Schiphol Trade Park (STP) en De President. STP bevindt zich nog in de beginfase van ontwikkeling met beperkte bedrijvigheid, terwijl De President al een uitgebreider bedrijventerrein kent. In deze analyse concentreren we ons op twee cruciale aspecten van 'Brede Welvaart': de kwaliteit van de ruimtelijke context van de werkomgeving (gezondheid) en de bereikbaarheid van voorzieningen (nabijheid).

 

Methode

We hebben een gedetailleerde methodologie toegepast door verschillende ruimtelijke indicatoren te identificeren die direct of indirect bijdragen aan Brede Welvaart in werklocaties. Voortbouwend op inzichten uit ons eerdere GOBR-project, hebben we 'gezondheid' onderverdeeld in drie thema's: fysieke, mentale en sociale gezondheid. Voor fysieke gezondheid overwogen we factoren als luchtkwaliteit, warmtestress en infrastructuur ter ondersteuning van lichamelijke activiteit. Mentale gezondheid werd beoordeeld aan de hand van geluidsoverlast, milieuaspecten en veiligheid, terwijl sociale gezondheid werd gekoppeld aan omstandigheden die sociale activiteiten bevorderen, zoals bankjes. We hebben de openbare ruimte ingedeeld in drie typologieën: stedelijk groen, stedelijke ruimte en straatbeeld, en hebben voor elk thema en elke typologie Gezondheidsprestatie-indicatoren (KPI's) vastgesteld, evenals voor bereikbaarheid.

 

Deze indicatoren zijn vervolgens geëvalueerd en afgewogen , waardoor we hebben kunnen vaststellen in hoeverre ze bijdragen aan Brede Welvaart in elk deelgebied, of deze juist belemmeren. Ons interactieve dashboard biedt een platform om deze inzichten en individuele indicatoren te verkennen. De kijk op Brede Welvaart is nog in volle ontwikkeling en zal in de toekomst vermoedelijk nog aangescherpt worden. Daarom is het model modulair opgezet zodat toekomstige thema's en KPI's toegevoegd kunnen worden, een meegroei model dus.

 

Vervolgstappen

Na het succesvol afronden van deze pilot hebben we diverse mogelijkheden voor uitbreiding geïdentificeerd. Dit omvat het onderzoeken van de bereikbaarheid van voorzieningen per auto en openbaar vervoer, en het opschalen van het onderzoek naar de gehele SADC Schiphol-corridor. Bovendien kunnen we de scope uitbreiden door integratie met andere modules in de SADC Digital Twin en door het testen van diverse ontwikkelingsscenario's om de welvaart in het gebied te verbeteren. We werken momenteel ook aan een ecologische en financiële module voor SADC, maar er zijn nog genoeg andere thema's om te verkennen!