Nieuws

Onderzoek naar een bereikbare regio Amsterdam

Amsterdam vormt samen met haar omliggende gemeentes de belangrijkste economische regio in Nederland. Ook eindigt de stad steevast in de top 10 van meest aantrekkelijke en leefbare steden ter wereld. Om die toppositie bij verdere groei van economie en inwoners vast te houden en te versterken is goede bereikbaarheid van de regio van cruciaal belang. Daarom heeft PosadMaxwan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontwerpend onderzoek gedaan naar de gezamenlijke opgaven op dit vlak van Rijk en regio.

In dit onderzoek kwamen vijf hoofdopgaven voor Rijk én regio aan het licht, die alle impact hebben op de bereikbaarheid en tegelijkertijd sterk met elkaar verbonden zijn, namelijk:
-          Het versterken van de concurrentiekracht
-          De bereikbaarheid van toplocaties
-          Het accommoderen van de woningbouwopgave
-          Het functioneren van al het dagelijkse verkeer
-          Het versterken van de ambities op het gebied van innovatie en smart mobility
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de kwartiermakersfase van het Gebiedsgericht Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA. De opgaven die nu geformuleerd zijn, vormen het startpunt en de agenda voor dit programma.

Om tot deze kernopgaven te komen, heeft PosadMaxwan interactieve werksessies gehouden met verschillende belanghebbenden uit de regio en vanuit de overheid. Daarin is gezocht naar een gezamenlijke visie op de bereikbaarheid. De resultaten zijn verwerkt in een kaartenatlas, die een handig visueel hulpmiddel vormt voor vervolgdiscussies.