Nieuws

Generation.Energy geeft de energietransitie een plek

Met trots lanceren wij ons nieuwe bedrijf: Generation.Energy. Met Generation.Energy geven we de energietransitie een plek. Dit doen we door inzicht te bieden in waar de mogelijkheden liggen voor duurzame opwekking en besparing, te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking en het vinden van geschikte locaties voor energieopwekking, -opslag, transport en -besparing.

In het Energieakkoord staat dat we in 2023 16% van de benodigde energie in Nederland duurzaam willen opwekken. Maar wij hebben grotere ambities: wij willen de energietransitie versnellen! Daarom zoeken we uit wat hiervoor moet gebeuren. Krijgt iedereen een windmolen in de achtertuin? Leggen we op elk dak zonnepanelen? Maken we een groot windmolenpark voor de kust? Of doen we dit allemaal?  

Om hiertoe te komen, is het belangrijk om integraal te werken - en te ontwerpen - aan energielandschappen. Zo is langzaamaan een nieuw vakgebied aan het ontstaan. In onze ogen gaan hierbij stedenbouw, landschapsarchitectuur en gedegen kennis van energietechniek en -netwerken hand in hand. 

Generation.Energy is een spin-off van PosadMaxwan. Hierbinnen hebben we de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen energie en ruimte. Deze complexe en fascinerende opgave verdient een eigen bedrijf.   

Succesvol afgeronde projecten 
In korte tijd hebben we met Generation.Energy al grote stappen gemaakt. Zo ontwikkelen we voor verschillende klanten nieuwe tools die de mogelijkheden van het duurzaam opwekken van energie in kaart brengen. Enkele succesvol afgeronde opdrachten zijn: de publicatie ‘Energie & Ruimte – een nationaal perspectief’, de energievisie voor de Metropoolregio Amsterdam en regionale energiestrategieën voor Midden-Holland, Leiden en de Metropoolregio Eindhoven. 

Generation.Energy