Nieuws

Integrale Wijkaanpak in speciale editie Stadswerk Magazine

Realisatie van de hoognodige transities speelt zich voor een groot deel in de Nederlandse wijken af. Daar kunnen ze maar op één manier uitgevoerd worden: samen. Want door meerdere opgaven tegelijkertijd en met alle belanghebbenden op te pakken op de plek waar ze landen, vertalen we ambities in acties. Voor Stadswerk Magazine schreven we daarom een longread over de Integrale Wijkaanpak.

In het artikel beschrijven we hoe de Wijkaanpak werkt: van het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijke impact van opgaven, tot het verbeelden van de verschillende scenario’s en het op één lijn krijgen van alle stakeholders, inclusief bewoners.

In opdracht van Atelier X van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft PosadMaxwan samen met TNO een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de Integrale Wijkaanpak. Het vervolg van deze methode krijgt de komende drie jaar een plek binnen de City Deal Openbare Ruimte.

Stadswerk Magazine is het vakblad voor professionals op het gebied van de leefomgeving. Deze editie betreft een speciale, extra dikke uitgave die naar aanleiding van de Vakbeurs Openbare Ruimte verschijnt. Die is op 22 en 23 september 2021 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wil je meer weten over de Integrale Wijkaanpak? Neem dan contact op met Cateau Albers.