Nieuws

Een stadsbos boven A12-Utrechtsebaan

Het O-team heeft vorige maand op verzoek van de gemeente Den Haag een advies uitgebracht over het Beatrixkwartier als centraal innovatiedistrict. Voor dit advies zijn wij door het O-team uitgenodigd om ontwerpend onderzoek te doen, waarbij de focus lag op een duurzame en innovatieve inrichting van de Utrechtsebaan en omgeving.

De toekomstvisie voor het Beatrixkwartier is een gemengd zakendistrict met metropolitaans wonen. Een gebied van reuring met hoge dichtheid, functiemenging, voorzieningen en ruimte voor ontmoeting. Idealiter transformeert de Utrechtsebaan op termijn van vervuiler, naar duurzame generator voor stedelijke ontwikkeling door een overkluizing met daarop een groen voorzieningenpark.

De vraag vanuit het O-team

Het overkluizen van de A12-Utrechtsebaan heeft grote voordelen. Het maakt het mogelijk om een grote barrière in de stad te slechten, de luchtkwaliteit te verbeteren, verkeerslawaai te beperken en ruimte te creëren voor nieuwe woningen en werkplekken. Deze nieuwe grote open ruimte is voorzien als park dat lucht kan bieden aan de stad. De grote vraag daarbij is: wat voor park gaat het worden en voor wie?

Het ontwerpproces

In een kort en intensief ontwerpproces hebben we antwoord gegeven op deze open en complexe vraag. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Hierbij hebben we hulp gehad van het expertbureau IF Technology op het gebied van hernieuwbare energie en van het expertbureau Greenpass op het gebied van klimaatadaptatie. Met hun assistentie hebben we de kansen onderzocht voor een nieuw stadsbos met nieuwe woningen en werkplekken in het Beatrixkwartier.

Een stadsbos voor de buurt

Een belangrijke voorwaarde voor een stadsbos is de introductie van véél bomen in een zorgvuldige selectie van soorten. Een dergelijk stadsbos brengt verkoeling, versterkt de biodiversiteit en biedt mogelijkheden voor educatie. Het verbetert het fijnmazige netwerk van voetgangers en verbindt het fietsnetwerk ten noorden en zuiden van de Utrechtsebaan. Het fungeert als buurtpark voor zowel bewoners als kantoormedewerkers en vergroot de verblijfskwaliteit van het gehele Beatrixkwartier. Het is een ruimte waar je de drukte even kunt ontglippen om te pauzeren of een rondje te lopen.

Een kleurrijke wereld van ecologie, educatie en energie

Ons ontwerp voor een ecologisch en educatief klimaatbos is georganiseerd in een strak grid dat zich op strategische plekken opent. Als tastbare verwijzing naar de energietransitie meandert diagonaal door het park de ‘langste bank van Europa’ met een collectieve warmte-koudeopslag (WKO)-leiding. Op de open plekken komen voetpaden samen en vindt kleinschalig programma plaats, zoals een speel- of sportplaats of een kiosk met terras. Onder de boomkruinen door fiets je door verschillende kleurrijke werelden van Zoete Kers, Zilverlindes, Boomhazelaars, Zweedse Berk en Meidoorn.

Vervolg

Het O-team heeft het rijke boeket aan ideeën en oplossingen in de vorm van aanbevelingen in een advies aan de gemeente Den Haag aangeboden. De kern van hun advies is dat verdichten, verduurzamen en vergroenen een drie-eenheid is, die je tegelijkertijd moet toepassen. Een groene inrichting is goed voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en heeft ook een sociaaleconomische waarde. De gemeente Den Haag neemt O-Team advies met ons ontwerpend onderzoek mee in de verdere ontwikkeling van het Beatrixkwartier.