Nieuws

Ruimtelijke scans voor de Vlaams Bouwmeester

Vlaanderen staat voor de uitdaging haar steden en dorpen om te vormen tot duurzame leefomgevingen. PosadMaxwan is een van de vijf partijen die door de Vlaams Bouwmeester is geselecteerd hier een eerste stap in te zetten.  Dit doen we de komende drie jaar door het opstellen van ruimtelijke ‘scans’ die de kansen en hindernissen in kaart brengen voor verschillende gemeentes.

Transitie naar duurzaamheid


Het Vlaams ruimtelijk model kenmerkt zich door verspreide bewoning in lage dichtheden, veel vrijstaande woningen, een hoog ruimtebeslag en een weinig efficiënte mobiliteit. Dit model heeft een negatieve impact op de klimaat- en energiecrisis. De Vlaams Bouwmeester wil toe naar een ander ruimtegebruik in de transitie naar een duurzaam Vlaanderen.

Met de Bouwmeester Scan krijgen lokale besturen hulp bij deze opgave. Een snelle, multidisciplinaire doorlichting geeft inzicht in ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van een gemeente. Ook biedt de tool aanzetten voor oplossingen, die de ommezwaai naar een aangename, gezonde en meer inclusieve leefomgeving mogelijk maken.

Planning


We beginnen dit najaar met scans voor Kortemark, Lier en Sint-Martens-Latum; in het voorjaar van 2019 nemen we Lede, Bocholt en Halle onder de loep. Daarna volgen meer gemeentes. PosadMaxwan krijgt bij het maken van de scans ondersteuning van experts als Generation.Energy (klimaat en energie), v-eld (landschap), Deltares (water en ondergrond) en 2DVW (architectuur).