Nieuws

Negen raamcontracten IenW voor Posad en partners

Posad, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en consultancybedrijf Berenschot hebben samen alle negen raamcontracten verworven voor advies- en ingenieursdiensten voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook consultancybedrijf Bax & Company als onderaannemer en een aantal universiteiten maken deel uit van dit consortium. Met gedegen visies over de belangrijkste trends en opgaves op het gebied van milieu en leefomgeving hebben we als enige consortium alle contracten gewonnen.

De negen contracten gaan over thema’s rondom infrastructuur in relatie tot personen- en goederenvervoer, vernieuwende mobiliteit, ruimtelijk ontwerp, internationale (economische/markt) verkenningen, krachtenveldanalyse en/of beleidsadvies, veiligheid, risico’s, circulaire economie, klimaatadaptatie, waterbeleid en beleid voor bodem en ondergrond. De totaalwaarde van de contracten is ongeveer 11 miljoen per jaar voor alle inschrijvers. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met de mogelijkheid om het twee keer een jaar te verlengen.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Arcadis | Berenschot