Nieuws

De Duurzaamste Kilometer in Leiden

Het stationsgebied in Leiden verandert vóór 2025 in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Dat is de ambitie van onder andere bewoners, bedrijven, de gemeente Leiden, waterschap en de provincie Zuid-Holland, die samen op deze plek duurzaam denken en doen in de praktijk gaan brengen. De gemeente en provincie hebben hiervoor de hulp ingeroepen van PosadMaxwan. Samen met de betrokkenen onderzoeken we welke duurzame maatregelen er mogelijk zijn, nu en in de komende jaren. Op woensdag 6 juni tijdens de PROVADA zetten 22 partijen hun handtekening onder een Green Deal, wat de start vormt van een community van gelijkgestemden die samenwerken aan uitvoering van dit initiatief.

De Duurzaamste Kilometer verbindt het Stationsplein, via het station en de Schipholweg, met het begin van de Willem de Zwijgerlaan. Deze complexe en dynamische omgeving ondergaat de komende jaren een metamorfose naar een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren, rondom een belangrijke mobiliteitsknoop. Dit gebeurt deels door sloop en nieuwbouw, en deels door transformatie. Het geeft volop kans er een gezond en leefbaar stuk stad van te maken. Om richting te geven aan die inspanningen, worden zes kansrijke, duurzame cases uitgewerkt:


-        Zonne-energie voor iedereen
-        Droge voeten
-        Slimme warmte en koude
-        Schone mobiliteit delen
-        Afval bestaat niet
-        Divers groen

 

Meer over deze cases is te vinden op duurzaamstekilometer.nl, dat bedoeld is als digitaal platform voor de groeiende Duurzaamste Kilometer-community.

 

PosadMaxwan heeft geïnventariseerd waar de kansen voor verduurzaming liggen door in workshops met lokale partijen en betrokkenen de behoeftes in kaart te brengen. Ook leveren we een doorkijk naar de volgende fase waarin door onderzoek en verdere gesprekken met lokale partijen concrete, financierbare projecten totstandkomen. Deze vormen de basis voor de realisatie van de Duurzaamste Kilometer en leveren bovendien bouwstenen voor duurzame (her)ontwikkeling.