Nieuws

Posad en Maxwan samen verder als PosadMaxwan

Een nieuwe stap! Vanaf 1 september 2018 gaan de stedenbouwkundige bureaus Posad en Maxwan samen verder als PosadMaxwan.

Bij PosadMaxwan denken we na over de gezonde, duurzame en slimme stad. Steeds meer mensen trekken naar stedelijke regio’s, terwijl de uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en inclusiviteit groot zijn. Deze complexe puzzel vraagt om nieuwe ruimtelijke antwoorden. Samen hebben we alles in huis om die te leveren.

PosadMaxwan combineert onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering. We signaleren belangrijke, urgente opgaven en stellen relevante vragen.
Hoe kan de metropoolregio Amsterdam bereikbaar blijven en een prettig woon- en werkklimaat houden? Wat kan de Provincie Zuid-Holland doen om haar inwoners gezond te laten leven? Hoe kan de twintigste-eeuwse gordel van Antwerpen verdichten en toch meer kwaliteit krijgen?

We werken voor opdrachtgevers die samen met ons nieuwe paden willen verkennen en nieuwsgierig zijn naar innovatieve, onconventionele ideeën. We doorgronden de vraagstukken, zetten data in voor menselijke oplossingen en verbinden schaalniveaus. Zo zijn we samen nóg beter in staat inzichtelijk te maken hoe de stad van morgen eruit zal zien en welke stappen vanaf vandaag gezet kunnen worden om die te realiseren.

Het internationale team van PosadMaxwan bestaat uit dertig stedenbouwkundigen, onderzoekers en landschapsarchitecten, aangevoerd door partners Han Dijk, Rients Dijkstra en Emile Revier.

 

Generation.Energy & MADMA urbanism+landscape

Boris Hocks, voormalig managing partner bij Posad, blijft actief betrokken bij PosadMaxwan als adviseur. Hij richt zich voornamelijk op Generation.Energy, een spin-off van Posad gespecialiseerd in de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie.

Voormalig Maxwan-partner Hiroki Matsuura start een nieuw bureau met een focus op stedenbouw en landschap, onder de naam MADMA urbanism+landscape.