Nieuws

Community hubs voor een bereikbaar en leefbaar Strandeiland

Voor Strandeiland, een nieuwe fase in de ontwikkeling van IJburg, heeft PosadMaxwan samen met Arcadis en Deloitte een nieuw soort mobiliteitshub ontwikkeld: de community hubs. Dit zijn kleinschalige hubs verspreid over het eiland die ontmoetingen tussen de bewoners en een prettige leefomgeving stimuleren. De hubs passen bovendien binnen de hoge duurzaamheidsambitie van de gemeente Amsterdam voor het eiland, waarvan de ontwikkeling in 2022 start.

Mobiliteit van de toekomst

In de ‘community hubs’ zal voor de toekomstige bewoners een breed mobiliteitsaanbod beschikbaar zijn, zoals deelauto’s, e-scooters en (bak)fietsen. Ook is het de plek waar eigen auto’s staan, al dan niet met een peer-to-peer deelconcept. Er is rekening gehouden met de toekomst: de hubs hebben een flexibele opzet en zijn gemakkelijk aan te passen aan verschillende (nieuwe) vormen van mobiliteit. Doordat de hubs op maximaal 200 meter van de woningen af liggen, wordt het autogebruik voor korte ritten ontmoedigd en gaan de inwoners naar verwachting meer wandelen en fietsen. Bovendien zorgt een slimme positionering van de hubs ervoor dat een groot deel van de straten autoluw kunnen worden.

Ontmoetingsplaats

De hubs vormen nieuwe ontmoetingsplaatsen in de woonomgeving, waarbij de begane grond benut wordt voor voorzieningen als een pakkettenwand of een onderhoudspunt voor fietsen. Ook kunnen de hubs een rol gaan vervullen als schakel in het energiesysteem. Waar mogelijk kan een deel van de begane grond ook ingevuld worden met een sociaal programma, waarmee de community hub nog meer de huiskamer van de buurt wordt.

De community hub is de voorkeursvariant vanuit een breder opgezette studie naar het organiseren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op Strandeiland. Door middel van expertsessies over mobiliteit, stedenbouw en financiering is onderzocht welke hubvarianten bijdragen aan deze belangrijke voorwaarden en hoe. De gemeente Amsterdam verkent nu de mogelijkheden om dit concept verder invulling te geven. Het advies van ons consortium is om hierbij een nadere marktconsultatie uit te voeren.