Nieuws

In de Boogaard: groen en prettig centrum voor Rijswijk

Het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk – ooit een van de eerste moderne winkelcentra in Nederland – transformeert in de komende jaren naar een groen, stedelijk centrum. Dat is één van de tien ambities uit de visie die PosadMaxwan voor In de Boogaard in Rijswijk opstelt. Het concept is onlangs gepresenteerd aan de gemeenteraad. In opdracht van de gemeente Rijswijk werken we samen met APPM aan een stedenbouwkundig masterplan voor het gebied.

Kansen voor transformatie

Het winkelcentrum kampt al geruime tijd met structurele leegstand, wat invloed heeft op het eens zo uitnodigende karakter ervan. Door de gunstige ligging van In de Bogaard en de verwachte groei van Rijswijk zijn er echter volop kansen voor de transformatie. Daarom werken we aan een masterplan voor de transformatie van In de Boogaard; van een monofunctioneel eiland tot een aantrekkelijk stedelijk centrum waar wonen en werken naast elkaar bestaan, een betere verbinding met de omgeving en een aanzienlijk hogere leefkwaliteit.

 

Ontwikkelkader

Allereerst is een ontwikkelkader opgesteld dat nu verder uitgewerkt wordt in een stedenbouwkundig masterplan. De 'groene' ambitie maakt deel uit van dit kader. Andere voorbeelden van deze ambities zijn onder meer dat minimaal 17.500 m2 BVO van het winkeloppervlak binnen het winkelcentrum wordt getransformeerd. Zo ontstaat een kleiner en compacter winkelcentrum met een goede aansluiting op het openbaar vervoer. Ook komt in het gebied de focus te liggen op verblijven en ontmoeten. De functies en inrichting van het gebied worden daar op afgestemd.

Meer woningen en verbindingen

Het masterplan-in-wording voorziet in het toevoegen van woningen en maatschappelijke functies in met name het noordelijk deel van het huidige winkelcentrum. Hierdoor komen in en om In de Bogaard, inclusief transformaties die al in gang zijn gezet, circa 2.000 woningen erbij. Daarnaast is in het masterplan veel aandacht voor nieuwe verbindingen met de omliggende wijken en de transformatie van de Prinses Beatrixlaan waardoor het karakter van het gebied structureel kan veranderen.

Het uiteindelijke plan wordt in het voorjaar van 2019 behandeld in de gemeenteraad.