Nieuws

Een stem voor de dieren: Corinne Kalisvaart

Op een koude dinsdagmiddag worden we hartelijk verwelkomd door Corinne Kalisvaart op haar woonterrein, gelegen op het bedrijventerrein Schiphol Trade Park (STP) in de Haarlemmermeerpolder. Corinne is de oprichter en drijvende kracht achter de stichting Fauna Haarlemmermeer, die zich inzet voor de dieren in dit gebied. Haar missie? Het geven van een stem aan de rijke diversiteit van flora en fauna die de polder herbergt en vaak nog over het hoofd wordt gezien. Gewapend met haar verrekijker en vergezeld door haar twee honden, maakt ze dagelijks haar ronde door het gebied om de wilde dieren te observeren en vervolgens te delen op haar website en socials. Zo creëert ze een breder bewustzijn van wat er allemaal leeft in de Haarlemmermeer en vertegenwoordigt ze de dieren tijdens de vele ontwikkelingen op bedrijventerrein STP.

Natuurinclusief bedrijventerrein: Schiphol Trade Park

STP wordt geprezen als de meest duurzame logistieke bedrijventerreinen ter wereld, met een indrukwekkende score van 87,67% op de BREEAM-NL Gebied v2018-beoordeling. Dit succes is mede te danken aan Corinne. Toen de bouw van het bedrijventerrein begon, werd namelijk aanvankelijk beweerd dat er geen dieren in de Haarlemmermeer leefden. Corinne besloot zich actief in te zetten voor de dieren en bewees het tegendeel. Haar inzet trok de aandacht van de opdrachtgever SADC (Schiphol Area Development Company), waardoor ze de belangen van de dieren mocht vertegenwoordigen in het proces. PosadMaxwan wordt vertegenwoordigd door onze landschapsontwerper Michelle de Roo, die het genoegen had om samen met Corinne en SADC de ecologische visie van het Schiphol Trade Park te vertalen naar een ontwerp van de openbare ruimtes in het gebied.

Van passie naar actie

Corinne's liefde voor dieren is diepgeworteld. Als kind droomde ze ervan veearts te worden en groeide ze op in de nabijheid van talloze dieren. Haar passie voor dieren vertaalde zich al vroeg in het tekenen van hen en later in fotograferen. Zo begon ze ook steeds meer kennis op te doen van de dieren die ze vastlegden en combineert ze dit nu om een stem te geven aan de dieren in het gebied waar ze al dertig jaar woont.

 

Haar bijdrage heeft een significant verschil gemaakt voor STP. Hoewel sommigen vreesden voor tegenstand, erkent ze dat haar rol niet is om ontwikkelingen tegen te houden maar juist om ervoor te zorgen dat deze zo  natuurpositief mogelijk worden uitgevoerd.

In samenwerking met SADC en Michelle, zijn er diverse maatregelen geïmplementeerd, zoals het inzaaien van inheemse bloemen, het creëren van natuurlijke oevers en het bieden van beschutting aan kwetsbare diersoorten. Dankzij de nieuwe toevoeging van bloemen worden nu zelfs zeldzame dieren zoals de kolibrievlinder gespot op het terrein.

 

Ook blijkt Corinne behulpzaam voor de voortgang van de bouw. De werkzaamheden moesten een tijdje stilgelegd worden vanwege de aanwezigheid van oeverzwaluwen. Op haar advies werd er een eindje verderop een oeverzwaluwwand geplaatst, langs het water waar veel insecten en voedsel te vinden zijn. Dit bleek een succes! Alle zwaluwen uit het gebied kwamen eropaf, waardoor de bouw kon worden hervat.

Educatie als sleutel tot duurzaamheid

Naast concrete maatregelen ziet Corinne het belang in van educatie. Op het terrein zijn veel zeldzame vogels te vinden, waaronder de boomvalken, slechtvalken en buizerds. Deze vogels voeden zich voornamelijk met muizen, libelles en vogels. Dit betekent dat het terrein ook een geschikte habitat moet bieden voor deze prooidieren. Corinne informeert daarom de bedrijven over de consequenties van het gebruik van gif, aangezien vergiftigde muizen ook de roofvogels in gevaar brengen. Ook wijst ze hen erop dat vogels ultraviolet licht kunnen zien en wij mensen niet. Het aanbrengen van UV-coating op ramen biedt hierdoor een goede oplossing om vogelbotsingen te voorkomen. Zo blijkt, zoals ze zelf ook aangeeft, dat vaak de oorspronkelijke plannen voor het terrein gewoon door kunnen gaan, maar net op een aangepaste manier die gunstiger is voor de lokale fauna.

Op dit moment strijdt Corinne tegen het kappen van de 393 populieren op de Geniedijk in de Haarlemmermeer. De gemeente dreigt deze bomen te kappen vanwege mogelijk gevaar van afbrekende takken. Ze waarschuwt ons voor de impact die deze kap zal hebben op het ecosysteem van de dieren uit het gebied. Als de bomen worden verwijderd, zullen ook de vogels verdwijnen die deze hoge bomen als veilige nestplaats gebruiken. Het gebrek aan roofvogels kan leiden tot een toename van muizenpopulaties, wat weer andere verstoringen met zich meebrengt. Mensen realiseren zich vaak niet hoe ecosystemen onderling met elkaar verbonden zijn en hoe relatief kleine acties als grote gevolgen kunnen hebben. Daarom is educatie zo cruciaal, en dat is precies wat Corinne probeert te bereiken met haar inspanningen.

Een nieuwe manier van kijken naar de natuur

In onze westerse samenleving denken we meestal dat natuur en de mens los van elkaar staan, maar deze staan wel degelijk met elkaar in verbinding. Corinne laat zich inspireren door voorbeelden uit niet-westerse culturen zoals de Maori's en Native Americans, waar de tweedeling van mens en natuur helemaal niet zo scherp is. Nederlandse oprichter en schrijfster Jessica den Outer van ‘Rechten voor de Natuur' is een grote inspiratiebron voor Corinne. Ook zij pleit voor het geven van een stem aan de natuur en bijvoorbeeld wateren zoals de Maas of de Waddenzee ook rechten te geven, zoals wordt gedaan in andere samenlevingen. Die omslag van niet tegen maar met de natuur moet er in Nederland nog komen. Dit begint met de vraag, zoals Corinne aangeeft: “Hoe kunnen we een gebied zo inrichten dat de dieren die hier wonen kunnen blijven?"

Geef de dieren een stem

Om die omslag ook in alle toekomstige stedenbouwkundige plannen te kunnen bewerkstelligen, is het cruciaal om te weten wat er op die desbetreffende plek leeft. Corinne raadt daarom aan vooraf een jaarrond nultelling te maken om te zien wat er zich in het gebied afspeelt. Of zoals ze ons aanmoedigt: "Kijk door de ogen van de dieren en verwonder je." Dit kan vervolgens worden meegenomen in ruimtelijke ontwerpen, waardoor er beslissingen genomen kunnen worden, waar ook de dieren belanghebbenden zijn. Het is hierbij ook belangrijk de dieren niet als bedreiging te zien, maar als kans om ruimte voor hen te creëren. Mens en dier kunnen naast elkaar bestaan, en daar is STP het bewijs van.