Nieuws

Onze CO2-reductie in de tweede helft van 2022

Op 19 januari 2022 ontvingen we een CO2-certificaat als onderdeel van de CO2-prestatieladder voor onze inspanningen om onze uitstoot te verminderen. Sindsdien nemen we actief maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen. In het eerste halfjaar van 2022 zijn we begonnen met het implementeren van enkele aanvullende maatregelen die hun vruchten hebben afgeworpen, aangezien we onze voetafdruk hebben weten te verkleinen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022.

Voetafdruk
Onze voetafdruk in het tweede halfjaar van 2022 was 13,3 ton CO₂, wat vergeleken met het eerste halfjaar van 2022 1,5 ton minder is. Dit maakt onze totale voetafdruk over het jaar 2022 28,1ton CO₂.

 

Maatregelen & voortgang
We hebben binnen ons kantoor verschillende maatregelen geïmplementeerd om onze uitstoot te verminderen. In de eerste helft van 2022 hebben we ons gericht op het invoeren van maatregelen met betrekking tot zakenreizen. In de eerste helft was onze voetafdruk van zakenreizen 4,74 ton CO₂. In de tweede helft van 2022 zijn we erin geslaagd om onze voetafdruk op dit gebied terug te brengen tot 1,31 ton CO₂. In totaal zijn we erin geslaagd om onze voetafdruk van zakenreizen met 3,43 ton CO₂ te verminderen.

 

Projectgerelateerde inspanningen
In 2022 genoten we ook van een voordeel tijdens twee aanbestedingsprocessen omdat we in het bezit waren van het certificaat. Het ontwikkelingsplan voor Eindhoven en de gebiedsontwikkelingsvisie voor HOV4 Eindhoven werden mede door onze co2 emissiereducerende maatregelen door ons gewonnen.