Nieuws

Baanbrekend onderzoek naar bouwen boven het spoor: Station Sloterdijk

De groeiende druk op ruimte in de stad maakt meervoudig grondgebruik belangrijker dan ooit. Samen met Rebel en Arcadis onderzochten we de mogelijkheden van bouwen boven het spoor voor station Amsterdam Sloterdijk. De studie onderzoekt de haalbaarheid van een aantrekkelijke functiemix: een uniek toekomstbeeld voor een stadsontwerp waarin een goede bereikbaarheid, veel groen en duurzaamheid voorop staan. De innovatieve voorstudie krijgt nu een vervolg.

In metropolen zoals New York, Londen en Parijs wordt bouwen boven het spoor al lang gezien als een oplossing voor ruimteschaarste. Sinds de NS in 2018 besloot het gesprek over het luchtruim boven het spoor te openen, is dit ook in Nederland een optie geworden. Voor station Amsterdam Sloterdijk – in de toekomst ook het station voor de nieuwe wijk Haven-Stad – is in opdracht van het projectteam Stationsontwikkeling Amsterdam Sloterdijk onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een overbouwing. PosadMaxwan, Rebel en Arcadis bundelden voor dit innovatieve project hun krachten en leverden een langetermijnstrategie op.

Van enkelvoudig naar meervoudig ruimtegebruik

Vanaf het begin van de 21e eeuw wordt al ervaring opgedaan met dubbel ruimtegebruik bij snelwegen, maar grootschalig gebruik van ruimte boven het spoor is voor Nederland relatief nieuw. Zeker als het gaat om het realiseren van een complete buurt met een combinatie van wonen, werken, voorzieningen en buitenruimte.

Rients Dijkstra, partner bij PosadMaxwan: β€œIn stedenbouw zijn geen twee projecten hetzelfde, maar je bent vaak bezig met gelijksoortige vraagstukken op verschillende locaties. Je hebt veel aan je eerdere ervaringen. De opgave voor Sloterdijk is anders. Je moet bouwgrond maken die nog niet bestaat, en in een volledig man-made omgeving een aantrekkelijk, groen stuk stad van de grond af aan opbouwen. Bouwen boven bestaand spoor, in deze omvang, is voor Nederland uniek.”

In de voorstudie rond station Amsterdam Sloterdijk zijn de grenzen van het mogelijke opgezocht voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk boven het spoor. Een wijk met een ideale mix tussen wonen, werken en mobiliteit, gecombineerd met een hoge kwaliteit van openbare ruimte: veel groen, klimaatadaptie en aandacht voor de stadsecologie. Daarnaast zijn de kansen voor een functie met regionale aantrekkingskracht onderzocht, aangezien de locatie niet alleen vanuit Amsterdam goed bereikbaar is, maar vanuit een veel wijdere omgeving.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, het projectteam Stationsontwikkeling Amsterdam Sloterdijk dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, NS Stations, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam. Vanuit enthousiasme over de veelbelovende uitkomsten van de voorstudie is een intentieovereenkomst getekend voor een vervolgonderzoek, waarbij de samenwerking wordt uitgebreid met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Noord-Holland. Met de aankondiging van het vervolgonderzoek komt bouwen boven het spoor in Nederland een stap dichterbij.