Nieuws

Voorontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk is goedgekeurd door de Stad Antwerpen. In opdracht van AG Vespa, Triple Living en Aquafin ontwierpen wij samen met Sweco Belgium, LOLA landscape architects en Buiting Advies, een groene publieke ruimte. Deze ruimte sluit de nieuwe en bestaande delen van de wijk op elkaar aan en is gevuld met groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten. De inwoners van Antwerpen zijn door middel van een participatietraject betrokken geweest bij het ontwerp als initiatief van de stad samen met AG VESPA.

Verdichten én vergroenen

Het aantal bewoners van de Slachthuiswijk zal de komende jaren toenemen. Met de aanleg van bijna vier hectare groene publieke ruimte kunnen de bewoners dagelijks ‘echte natuur’ in hun wijk ervaren. Het wijkgroen wordt zoveel mogelijk aangesloten op omringende groengebieden, waardoor de wijk ook een leefgebied voor vogels, dagvlinders en bijen wordt. Het overvloedige groen zorgt daarnaast voor aangenaam wonen door vermindering van hittestress, wind en geluid. Bovendien zorgt al het groen ook gewoon voor een mooie leefomgeving.

 

Waterhuishouding

Naast al het groen is water een belangrijk onderdeel in het nieuwe ontwerp. De waterstudie toont aan wat er nodig is om het regenwater in en rondom de wijk duurzaam op te vangen, te hergebruiken en in de bodem te laten dringen. Hierin zijn de waterspeeltuin in het Kalverpad en de watertuin in de Hallentuin van groot belang.

 

Voetganger centraal

De nieuwe Slachthuiswijk is autoluw, waarbij het langzaam verkeer centraal staat. Er is een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden ontworpen met volop mogelijkheden voor ontmoeting. De Damroute verbindt alle speel-, sport- en verblijfsplekken in de wijk en wordt verrijkt met kunstobjecten.

Overleg met marktpartijen

Om de verschillende inwoners te betrekken vond van augustus 2020 tot eind 2022 een uitgebreid participatietraject plaats over de publieke ruimte, met online-bevragingen, activiteiten voor kinderen en hun ouders, wijkwandelingen met het ontwerpteam, focusgesprekken met jongeren, de lokale horeca en moeilijker bereikbare bewoners in de wijk, een werkatelier en dialoogmarkt. Ongeveer 600 inwoners en betrokkenen deden in totaal 731 keer mee, onder wie 208 kinderen. 

Karaktervolle deelruimten

De kracht van de Slachthuiswijk is de diversiteit aan karaktervolle deelruimtes. Deze zijn in meer detail uitgewerkt in het voorontwerp en worden hieronder verder toegelicht

Lobroekplein

Het Lobroekplein is de huiskamer van de wijk. Het intieme plein wordt omzoomd door bomen en biedt ruimte aan buurtevenementen en -markten. Op het plein liggen de speelfontein en het basketbalveld aan de Damroute. Het plein biedt volop zitgelegenheden voor jong en oud. Cafés en restaurants met terrassen omranden het plein, die uitkijken op het evenementengedeelte.

Kalverwei

De Kalverwei is het groene buurtpark van de wijk. De heuvel aan de Slachthuislaan dempt het verkeersgeluid. Verschillende landschappelijk ingerichte speel- en sportplekken worden geconcentreerd in het centrale parkdeel, zodat er voldoende vrij te gebruiken parkruimte beschikbaar is voor recreatie en ontmoeting.

 

Oude Kalverstraat

Deze straat is de entree van de Slachthuiswijk en heeft een groene uitstraling door bermen met bomen en onderbegroeiing. De straat is veilig voor langzaam verkeer dankzij de ruime voet- en fietspaden, die zijn gescheiden van de rijbaan door groene bermen.

Kalverpad

Het Kalverpad is vrij van auto’s en biedt volop ruimte voor sport, spel en ontspanning. De wat oudere kinderen kunnen er avontuurlijk spelen in de verschillende waterrijke speelplekken. De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het ontwerp en samen met de nieuwe bomen trekken ze insecten, vlinders en vogels aan. Voor de volwassenen is in het Kalverpad een grote ruimte voor samentuinieren opgenomen.

Hallenplein

Ook dit plein is autovrij en biedt een afwisselend verharde en groene open ruimte voor verblijven, spelen en sport voor alle leeftijden. Het middenterrein bestaat afwisselend uit kleine boompleintjes met daartussen grasweides met bomen.

Hallentuin

De Hallentuin is een verstilde watertuin en een oase van rust in de wijk. De tuin staat vol met bijzondere (water)planten waardoorheen wandelroutes lopen. Deze watertuin is een speelplek voor jonge kinderen met zitplekken voor ouders en studeerplekken voor de studenten van de hogeschool.

 

Lange Lobroekstraat

De straat wordt maximaal vergroend. De groene, verhoogde berm met vaste planten, heesters en bomen is voorzien van schaduwrijke zitplekken die uitnodigen tot ontmoeting.

 

Straten Kalverweibuurt

Een nieuwe uitwerking in het voorontwerp zijn de straten als drempelloze woonerven met een groene inrichting met bomen, voortuinen en geveltuinen. Ook zijn er extra ontmoetings- en zitplekken toegevoegd.

Vooruitblik

In de aanloop naar het definitieve ontwerp van de publieke ruimte wordt er dit najaar een dialoogmarkt georganiseerd in de wijk. Op deze markt zullen de plannen voor de deelruimten worden besproken. Het definitieve ontwerp moet begin 2022 klaar zijn. Als alles voorspoedig verloopt, start de aanleg van de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein begin 2023.

© Beeld door Triple Living