Nieuws

Vlaanderen verduurzaamt met de Vlaams Bouwmeester Scan

Vlaanderen staat voor de uitdaging haar steden, dorpen en open ruimte met elkaar te transformeren tot duurzame omgevingen, die in balans zijn met elkaar. De Vlaams Bouwmeester Scans dienen als tool om deze transitie vorm te geven. Deze brengen de ruimtelijke en beleidsmatige kansen, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verduurzaming en beter ruimtegebruik in beeld. In een multidisciplinair team hebben wij in opdracht van de Vlaams Bouwmeester zes gemeenten onder de loep genomen: Lier, Sint-Maarten-Latem, Halle, Bocholt, Lede en Kortemark. Momenteel ‘scannen’ we vier nieuwe Vlaamse gemeenten.

Het Vlaams ruimtelijk model kenmerkt zich door verspreide bewoning in lage dichtheden, veel vrijstaande woningen, een hoog ruimtebeslag en een inefficiënt mobiliteitssysteem. Dit model heeft een negatieve impact op het klimaat en het energieverbruik. De scan heeft als doel gemeenten te ondersteunen in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Deze veelvoud aan facetten hebben we voor iedere gemeente samen met 2DVW Architecten en de experts van Generation.Energy (klimaat en energie), VE-R (landschap) en Deltares (water en ondergrond) onderzocht.

In een serie artikelen doen we verslag van de bevindingen per gemeente, te beginnen met Lier. Hoewel de gemeenten alle een soortgelijke (want Vlaamse) context kennen, komen in de scans steeds nieuwe uitdagingen en kansen naar boven die eigen zijn voor de plek. Zo levert iedere gemeente andere lessen op. Aan het eind verbinden we de observaties en reflecteren we op de scans, aan de hand van vragen als: wat zijn de meest verrassende inzichten en kansrijke oplossingsrichtingen? En wat kunnen Nederland en Vlaanderen van elkaar leren over duurzaam ruimtegebruik? 

Naar de scan van Lier

Naar de scan van Halle