Nieuws

Panorama Zuid-Limburg: aantrekkelijke en toekomstbestendige regio

Zuid-Limburg gaat de komende tijd op allerlei gebieden veranderen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. In het project Panorama Zuid-Limburg werken we met de Provincie Limburg, het Rijk, Stadsregio Parkstad Limburg, diverse gemeenten en Arcadis samen aan een nieuw toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050. Drie uiteenlopende perspectieven blikken daarom vooruit op wat ruimtelijk mogelijk is voor de regio.

Over een aantal jaar zal de ruimte in Zuid-Limburg op een andere manier worden gebruikt dan nu. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, het energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie. In de drie toekomstperspectieven zijn de verschillende ruimteclaims in beeld gebracht. De specifieke kwaliteiten van de regio vormen de basis voor de scenario’s, maar er is ook rekening gehouden met de onzekere factoren die impact op de ruimte zullen hebben. Een voorbeeld van een onzekerheid is hoe de circulaire economie zich zal ontwikkelen of hoeveel ruimte waterveiligheid nodig heeft. De toekomstperspectieven zijn denkoefeningen, maar laten in hun diversiteit ook zien dat de ruimtelijke ordening van de regio nog vele kanten op kan gaan:

Europolis, het dynamische perspectief

De stedenband van Zuid-Limburg met Luik en Aken is samengesmolten tot een grensoverschrijdend, Euregionaal, metropolitaan gebied. De focus ligt op de verschillende steden met haar kenniseconomie en voorzieningen. De groene parel in het midden biedt ruimte voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie en natuurinclusieve (en innovatieve) landbouw.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Belevingslandschap, het ontspannen perspectief

Toerisme, zorg en wellness zijn de economische motor van het belevingslandschap. Deze hoogkwalitatieve, gezonde woonomgeving trekt veel gezinnen en gepensioneerden naar de regio. Kleinschalige natuurinclusieve landbouw, monumenten, zorg, vakantieverblijven en klimaatadaptieve maatregelen zijn in het landschap ingepast in lijn met het cultuurhistorische karakter.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Lokale ketens, het zorgvuldige perspectief

Lokale ketens, het zorgvuldige perspectief Autonomie, brede welvaart en solidariteit liggen aan de basis van lokale ketens. Dankzij een strategie rondom hoofddorpen met een concentratie aan bereikbare voorzieningen zijn kleine Daily Urban Systems en bijbehorende gemeenschappen behouden. Met inzet op circulaire economie zijn grondstofstromen op elkaar afgestemd. Zuid-Limburg wordt steeds meer zelfvoorzienend.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Vanaf zondag 28 augustus t/m vrijdag 30 september gaat een reizende tentoonstelling van de toekomstperspectieven langs achtereenvolgens Heerlen, Sittard-Geleen, Valkenburg en Maastricht. Panorama Zuid-Limburg wil zo het gesprek voeren met de inwoners van de regio over gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Eind 2022 mondt dat uit in een gezamenlijk toekomstbeeld, dat in 2023 als basis dient voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio.

Meer info