Nieuws

Gezond Brabant

Hoe kunnen we drie gezonde levensjaren toevoegen voor alle Brabanders? Dat was de vraag die De Gezonde Brabander – een regiegroep bestaande uit o.a. Provincie, de vijf grootste Brabantse steden, en lokale GGD's - ons stelde. Samen met Het PON&Telos en TNO hebben we daarom onderzocht hoe de leefomgeving in de provincie gezonder kan worden, met meer gezonde inwoners als gevolg.

Allereerst maakten we een ruimtelijke analyse die toonde hoe wijken in de steden scoren op verschillende ruimtelijke variabelen die invloed hebben op gezondheid. De hoeveelheid groen en de mate van luchtvervuiling zijn enkele van deze variabelen. Vervolgens zijn er ontwerpprincipes ontwikkeld die gekoppeld kunnen worden aan de verschillende wijken en de problemen die daar spelen. Deze principes zijn gebaseerd op drie verhaallijnen die inspiratie en richting geven:

  • Gezonde verdichting rond mobiliteitsknooppunten >> Stations en andere knooppunten zijn goed bereikbaar per fiets of te voet. Daarmee nodigen ze uit tot meer bewegen. Dat zorgt al voor fittere, gezondere Brabanders. Bovendien vermindert de luchtvervuiling door de afname van het autoverkeer, wat ook bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners. Ook nabijheid van voorzieningen zoals scholen, zorg en winkels zorgen voor meer loop- en fietsverkeer.  
     
  • Tweedeling aanpakken via wijktransformatie >> Vooral in wijken met een lage sociaal economische status gaan medische problemen van bewoners vaak gepaard met andere problemen, zoals armoede of criminaliteit. Wanneer bewoners meer zeggenschap over de openbare ruimte krijgen, zal deze ook meer gebruikt worden. Dat levert niet alleen voordelen op voor de gezondheid van de bewoners, maar ook de veiligheid en onderlinge saamhorigheid neemt toe.

  • Gezondheid via sterke groen-blauwe netwerken >> Groen-blauwe netwerken leveren tal van gezondheidsvoordelen voor bewoners op: de luchtkwaliteit verbetert, het hitte-eilandeffect neemt af, het stimuleert beweging en het heeft een positieve impact op het psychische welzijn. Het toegankelijk en zichtbaar maken van deze netwerken is daarbij een belangrijke voorwaarde.


Samen met een concreet stappenplan - ontwikkeld door TNO - bieden deze ontwerpprincipes handvatten voor de Brabantse gemeenten om de leefomgeving gezonder te maken en daarvoor projecten op te zetten. Ook zal het project onderdeel uitmaken van de Dag van de Gezondheid, die de Provincie Noord-Brabant op 8 juli organiseert.

Het PON & Telos

TNO